Bartın Gerçek Gazetesi-2003

AYŞE SEVTAP UZUN  

BARTIN’DA 2003 YILINDA YAYINLANAN “GERÇEK” GAZETESİNDE  ÇIKAN YAZILARIM:

  2003 yılı

İnsan yeryüzünde varolduğundan bu yana,çevresi ile olan ilişkileri değişik aşamalardan geçmiştir.İnsanın evrimine koşut olarak,çevre insan etkileşimi,insanın çevre konusunda güçsüzlüğünden,çevreyi denetlemeye,hatta çevre üzerinde egemen olmaya doğru yol almıştır.

İlkel insan doğaya ve doğal olaylara karşı tümden savunmasızdır.Varlığını sürdürebilmesi,doğaya başeğmesine,çevresine uyum sağlamasına bağlıdır.

Göçebe insan ise,belli ölçüde çevresini etkilemekle birlikte,kendi yararı için doğayı biçimlendirmekten,doğal olayların özünü kavramaktan,bu nedenle çevresini denetlemekten uzaktır.İnsanlığın yerleşik tarım toplumuna geçişi,kentlerin ortaya çıkışını,insanın çevresini denetlemesini ve ona biçim vermesini de önemli ölçüde belirginleştirir.

Bu dönemden başlayarak insanın bilgi ve teknik birikimi hızla artmış,bu gelişmeye koşut olarak insan doğayı hergeçen gün daha fazla işleme,çevreyi daha fazla etkileme yolunu açmıştır.İnsan yüzyıllar boyu çevresini gelecek kaygısı duymadan işlemiş,doğanın zenginliklerini ve sağladığı olanaklarını sınırsızca kullanmaya hatta yoketmeye dönüştürmüştür.Bir bakıma ilkel insan ile çevre arasındaki uyum,insan kendisinin yeterince güçlü olduğu kanısına vardığı zaman,insan tarafından bozulmuştur.Bu bozulma özellikle yüzyılımızda,bilimin ve teknolojinin hızla ilerlemesi,böylece insanın kendisine daha fazla güvenmesi,kendisini çevreyi denetleyebilen tek güç sayması ile sınırsızca artmıştır.

Tabii bunun doğal sonucu olarak da çevrenin geçmişe oranla tahribi korkunç boyuta varmıştır.Demek ki kentleşme ve endüstrileşme olguları,çevrenin uğradığı baskıları,bozulmaları,kayıpları büyük bir soruna dönüştürmüş,insan çevre dengesini olumsuz etkileyerek günümüz insanı ile doğanın arasını açmıştır.Öyleyse bizlere biz çevreyi duyarlı insanlara artık daha çok ihtiyaç vardır.Çünkü Dünyanın ve Türkiye’nin içindeki duruma bakarak geç olmadan birşeyler yapmak gerektiğine inanan bireyler ve sivil toplum örgütleri olarak el ele vermeli,güçlerimizi ve bilinçlerimizi birleştirmeliyiz.

Hadi öyleyse!Önce evimizin yakınındaki koruluk için el ele verelim.Mahallenin ağaçlarını müteahhitten kurtarmak için,şuradaki dereyi fabrika atıklarından korumak için…Bir dal yeşil,bir avuç berrak su,bir nefes temiz hava için..

Çünkü Dünyamızı çalıyorlar!..Haydi;el ele verin artık,uzatın elinizi…

ŞUBAT 2003

Son günlerdeki bölgemizde savaş rüzgarları estirilmekte,diplomasi kulislerinde pazarlıklar sürmekte,ülkemizde çıkacak bir savaşa ortak edilmeye çalışılmaktadır.

Çünkü ABD kararını almıştır;Dünya’nın petrol yatakları üzerindeki denetimini artırmalıdır.Bölgedeki petrol yatakları üzerindeki kontrolünü artırmak isteyen ABD,Irak’a yapacağı olası saldırıyı meşrulaştırmak için Irak’taki nükleer ve kimyasal silahların varlığını neden göstermektedir.Irak,Birleşmiş Milletler denetçilerine ülkenin her bölgesini denetime açtığı halde,ABD müdehale konusundaki ısrarını büyük bir arsızlıkla sürdürmektedir.Oysa bu konuda bu kadar ısrarlı ve duyarlı olan ABD,Dünya’da ilk kitle imha silahını kullanan ülke olup,şu anda da elinde en çok kitle imha silahı bulunan ülkedir.Öyleyse ABD bu konuda niçin bu kadar ısrarlıdır?Bu ısrarın nedeni;

1)Ortadoğu’daki petrol yataklarını ele geçirmek,

2)Dünya silah tüccarlarının ellerindeki silah stoklarını bu savaşta tükettirip,onların daha zengin olmasını sağlamaktır.Buna bağlı olarak da, ABD’nin 335 milyar dolarlık savunma bütçesinden silah tekellerine daha fazla pay dağıtmaktır.(Dünyada soğuk savaş ortamı sona ermesine rağmen,askeri harcamalar 1 trilyon dolara ulaşmaktadır.Askeri harcamalara en büyük payı ayıran ülke ise ABD’dir)

Öyle ise böyle bir savaşın hiçbir haklı nedeni ve açıklaması olamaz.Geçmiş yıllarda ABD’nin körfez savaşında,yoksul Irak halkına uyguladığı saldırıda ve ondan sonraki dönemde uygulanan ambargoda 565 bin Irak’lı çocuğun öldüğü çok net olarak bilinmektedir.Bu nedenle de bu savaş silah tekellerinin ve ABD’nin yeni bir insanlık suçu olacaktır.Böyle bir savaş Türk halkıyla hiçbir sorunu olmayan Irak halkı arasında yeni düşmanlık tohumları serpecektir.Böyle bir savaşta bizi hiç ilgilendirmeyen nedenler yüzünden ülkemiz hedef durumuna gelecektir.Hatta yüzlerce gencimiz ölüp,yaralanacak,zaten kıt olan ülke kaynaklarımız tamamen yok olacaktır.

Böyle bir savaş,işsizlik ve yoksulluk içindeki halkımızın yoksulluğunu bir kat daha artıracak,körfez krizinde bir koyup üç alma mantığının neden olduğu 100 milyar dolarlı zararımıza yeni milyar dolarlar eklenecektir.Yani bu saldırıda kaybedenler iki komşu ülkenin yoksul halkları,ölenler iki komşu ülkenin yoksul gençleri olacaktır.Öyleyse bu saldırıya dur demesi gerekenler de yine bizler olmalıyız.Çünkü bizler önce insan,sonra ana ya da babayız.Bizler yaşamaktan ve üretmekten yanayız.Bizler dostça birarada yaşamaktan,Irak ve Türk halklarının kardeşliğinden yanayız.

Bizler,biz analar ve babalar,öldürülecek çocukların, yurtalarından edilerek mülteci olmak zorunda bırakılan milyonların,kirletilecek doğanın,ABD’nin Dünya’nın petrol yataklarını ele geçirmesi,silah tekellerini kazançlarını daha artırması ve ABD’nin ekonomisinin daha ferahlaması gibi maddi kazançlara dönüştürülmek istenmesinin onursuzluğunu taşıyamayız.Bu nedenle bizler,tek tek bireyler ve sivil toplum örgütleri olarak,en örgütlü şiddet olan savaşta başetmek için,adil,demokratik ve barışçıl bir yaşam kurmak için çabalamalıyız.

Öyleyse büyük bilim insanı Einstein’in dediği gibi,(Ben yalnız barışsever değil,bir barış savaşçısıyım.İnsanlar savaşa savaş açmadıkları sürece hiçbirşey savaşları ortadan kaldırmayacaktır.Büyük ülkelerin mücadelesi,önce küçük ama yürekli bir azınlıkça başlatılır.Barış gibi inandığımız bir dava uğruna ölmek,savaş gibi inanmadığımız birşey uğruna acı çekmekten daha iyi değil midir?Her savaş insanlığın ilerlemesini engelleyen kötülükler zincirine bir halka daha ekler.Ama savaşa başkaldıran bir avuç insan genel protestonun sözcüsü olabilir.Halk yığınları asla savaş düşkünü değildir.Yeter ki propaganda ile zehirlenmiş olmasınlar..)

Öyleyse birer “Barış Savaşçısı” olmaya ne dersiniz?

 8 Mart 2003 -“HEPİMİZİN HİKAYESİ”

Anlattığım hepimizin hikayesi!Bu hikayede hepimiz kendimizi,anamızı,bacımızı yani bizleri,kadınları bulacağız.Bizlere herkes müdahele eder,emeğimize,bedenimize,kimliğimize!Nasıl mı?”Senin yerin evindir,sokağa çıkma derler!”

“ Sen babanın,kocanın,devletin hizmetindesin”derler.

“Dayak yiyabilirsin,tecavüze uğrayabilirsin,aşağılanabilirsin.Ne yapalım mutlaka bunları haketmişsindir” derler..

Ülkemizde ne yazık ki hep ekonomik kriz vardır.İşsizlik,yoksulluk,işten atılma tehdidi hep biz kadınları bulur bu ülkede..Nasıl mı?”Daha az malzeme ile daha çok pişireceksin” derler..

“Doktora verecek paramız yok,hastalara sen bak” derler..Bu Dünyada kadınlara uygulanan baskı ve şiddet hep daha fazladır.Savaşlar kaçınılmazdır ve hep “haklı” bir nedeni mutlaka bulunur.

Sonra da bizlere,biz kadınlara “oğlun,kocan savaşta ölebilir,nedenini sorma,savaştan kazanç sağlayanları araştırma” derler..

“Savaşta tecavüze uğrayabilirsin,eh savaş hali ne yapalım” derler..Evet!Bizler,biz kadınlar 2000’li yılları yaşarken tüm bunların bizler için bir kader olmadığını biliyoruz,bilmeliyiz de..

İliklerimize kadar işleyen yoksulluğun,dayağın,törelerin,şiddetin,baskının,evde ücretsiz,işte ücretli köleliğin kimlere,kimler için yapıldığını çok iyi biliyoruz.Öyleyse ne yapmalı?Sanırım  bu sorunun yanıtı kendi hayatımıza müdahele etmeli,gerekirse siyaset yapmalı olmalıdır.Kadının hayatta müdahele etmesi ve siyaset yapması denince bu soruya yetkililer hemen şöyle yanıt verirler:”Kadınlara seçme-seçilme hakkı verildiği yıllarda parlemontadaki kadın oranı yüzde 4.6 iken bugün ne yazık ki çok aşağılara inmiştir.”

Ama biz kadınlar bu yanıtı çok iyi biliyoruz.Bizler bundan sonraki hayatımızda bu yanıtları almak istemiyorsak eğer,kadının siyasetteki ve hayattaki yerinin çok büyük oranlarda olduğunu ve olması gerektiğini ispatlamalıyız.İspatlamalıyız ki kadın denince,seçimlerde kocasının dediği partiye oy atan,parti yönetimlerinde papatyalık yaparak vitrinleri süsleyen malzeme akla gelmesin..

İspatlamalıyız ki;tüm varlığımızla hayatın tüm karar süreçlerinde ve mekanizmalarında kadınlar yer alsın..İspatlamalıyız ki;biz kadınların sabırlı,fedakar,şiddete karşı yapısı hayata yansısın ve savaşlar dursun..Öyleyse bizler,biz kadınlar yaşam için,yaşama dair eylemler üretmek için ilkeli,örgütlü ve hep birlikte hareket edelim..Edelim ki bundan sonraki 8 Mart’ları daha mutlu,daha barış dolu bir Dünyada kutlayalım..8 Mart Dünya emekçi kadınlar günümüz kutlu olsun!..

17 Mart 2003

Gündem o kadar hızlı gelişiyor ki bu yazı yayınlandığında belki de ABD’nin Ortadoğu’daki enerji ve petrol kaynaklarını ele geçirmek için başlatmak istediği savaşın  ilk kurşunu sıkılmış olacak.Belki de yüzlerce Irak’lı kadın,çocuk,insan ölmüş olacak.Belki bizim “Mehmet’ler de”!..İşte böyle bir gündemde savaştan ve savaşa karşı olmaktan önemlisi olamaz..Üstelik savaş içinde savaş yaşarken..Çünkü son günlerde bir kısım besın organları tarafından savaşa karşı olanlara (yani bizlere)savaş açılmış vaziyette.O nedenle öncelikle bu savaşla başetmemiz gerek..Zira aynı kesim tarafından savaşa karşı olanlar düşman,hain,öyle değilse sorumsuz,hayalperest ilan edilip sesleri kesilmeye,gözden düşürülmeye çalışılıyor.Ama bizler barıştan yana olanlar bazılarınca düşman ilan edilsek de,herşeye rağmen yaklaşan bu haksız ve kirli savaşın ayak seslerini tüm yakıcılığıyla yüreklerimizde hissediyoruz.Hissediyoruz,çünkü bizler önce insan,sonra anayız!Ve biz analar biliyoruz ki,savaş demek katliam demektir.Savaş demek vahşet demektir..Savaş demek teslimiyet demektir..

Sözümün tam da burasında sevgili meslektaşım(kendisi Ziraat Mühendisidir) Reha İsvan’ı anmadan geçemeyeceğim..(Reha İsven Barış Derneği kurucularındandır).Zeynep Oral’ın “Bir Ses” adlı kitabında Reha Abla aynen şöyle der:

“İnsanım;İçgüdüsel olarak yaşamak istiyorum.Savaş insanları yokeder.Bu nedenle barıştan yanayım..

Kadınım;Kadın olmanın bilincini taşıyan bir kadınım.Kadınlar nesilleri üretirler,üretmekle kalmaz beslerler,büyütürler.Bu nedenle tüm Dünyada kadınlar savaşa karşıdırlar,barıştan yanadırlar..Yetiştirdikleri kuşakların harcanmasını göze alamazlar.Yani kadın olduğum için de,özellikle barıştan yanayım..

Ziraat Mühendisiyim;Toprağı,suyu,insanı,bitkisi,hayvanı,böceği ile görevim doğayı daha üretken,daha verimli,daha güzel hale getirmek,geliştirmektir..Savaşlar doğayı yokeder,yakar,yıkar..

Mesleğimden ötürü de barıştan yanayım..

Eğitimciyim;uzun yıllar öğretmenlik yaptım.Gerek öğretmen,gerek yönetici olarak işim genç kuşakları korumak ve geliştirmektir.Binlerce öğrenci yetiştirdim.Onları çok sevdim.Onların savaşlarda harcanmasını hayal etmek bile istemem.Bunun için de savaşa karşıyım,barıştan yanayım.

Anayım;Evlatlar yetiştirdim.Onların topluma yararlı olmalarını,güzellikler üretmelerini isterim.Savaşta katledilmelerini istermiyim hiç..Yani bir ana olarak da barıştan yanayım.Gelecekte savaşsız bir Dünyanın gerçekleşeceğine inancım sonsuz..Aklımla kavrayabildiğim o güzel Dünyanın gerçekleşmesi yolunda kendimi görevli hissediyorum.Hatta görevli olduğumu biliyorum.Yani barışın başsorumluluğum olduğunu,barışın “herkesin” işi olduğuna inanıyorum.”

Evet!Böyle söylüyor Reha isvan..Bu sözlere katılmamak mümkün mü?Bu konuda ben ve tüm savaşa karşı olanlar eminim böyle düşünüyor.Ancak bu sözlere ben ufak bir ekleme yapmak istiyorum:

“Irak’taki ve Dünyadaki tüm haksız savaşları (ulusal kurtuluş savaşları dışında tüm savaşlar kirli ve haksızdır)önce” insanlar”,sonra da analar yani bizler durduracağız,durdurmalıyız da..Bu nedenle ben de bir ana olarak meclisteki sevgili vekillerimize seslenmek istiyorum:”2. Tezkere meclise geldiğinde önce insan olduğunuzu,sonra da umudunuzu ve sevginizi tüketmediğinizi göstermek zorundasınız..Çünkü öldürmek ve ölmek kararını vermek umudun yok edililişi ile başlar..Çünkü yüreğinde sevgi çiçekleri tomurcuklanan bir insan öteki insanlara karşı kıyıcı olamaz,kötülük düşünemez.Sevgili Milletvekilleri!..

Umudunuzu ve sevginizi yoketmeyin..Çünkü umudun ve sevginin yokedildiği yerde geriye hiçbirşey kalmaz.Bu nedenle savaşın vahşetini ve yakıcılığını tıpkı analar gibi yüreğinizde duyuyorsanız eğer,2. Tezkereye de “hayır” oylarınızla cevap verin…

 31 Mart 2003

Hepimizin kaygıyla ,panikle beklediği savaş tüm çabalara karşın başladı. Dünyanın en büyük nükleer gücü,Irak’taki nükleer ve kimyasal silahları bahane ederek,Irak’a demokrasi götüreceğini öne sürerek ilk bombaları patlattı.Televizyonlarımızın başında savaşı film gibi seyrederken hepimizin yüreğini acıtan manzaralarla karşı karşıya kalıyoruz.Ama bizler içimiz acıyıp,yüreklerimiz yanarken niçin şunları sormuyoruz kendimize?

Irak’a elindeki kitle imha silahları için saldıran Amerika,elindeki kitle imha silahlarını niçin imha etmiyor,niçin hala bunların  üretimine devam ediyor,niçin en büyük imha silahı stokları Amerika’nın elinde?

Irak’a demokrasi getireceğini savunan Amerika,niçin sayısız ülkelerde diktatörlük uyguluyor,niçin sayısız  ülkenin iç işlerine müdahele ediyor?

Daha dün venezuela’da halk tarafından büyük bir oy tabanıyla seçilen Hugo Chavez’i devirmeye çalışan kim?Daha dün Şili’de halkının büyük desteğini alarak ülke yönetimine getirilen Allende’ye darbe düzenleyip yokeden kim?Latin Amerika’dan,afrika’ya;Asya’dan Ortadoğu’ya herbir yana saldıran kim?Japonya’ya atom bombasını atıp,binlerce kişinin ölümüne sebep olan kim?

Acaip olan şu ki,kimse ABD’ye kalkıp da şunu sormuyor?En korkunç silahların en büyük stoku sende..Üstelik atom bombasını şimdiye kadar bir tek sen insanların üzerine attın.Öyleyse asıl Amerika silahsızlandırılsın!..Öyleyse Amerika kendi ülkesine demokrasiyi getirsin..Amerika’lı çocukların adları yok mu?Tabii ki var..Tabii ki Irak’lı çocukların adları da var!..Muhammed,Hüseyin,Ahmet,..

Onlar birer sayı değil,onların da yüzleri,kara gözleri,kalpleri,hayalleri var.Onlar zaten yıllardan beri açlıkla,yoksullukla,ilaçsızlıkla,”ambargo” denen düşmanla savaşıyorlar..

Bir ev düşünün ki,ekmek,aş girmesi yasak!.Bir ev düşünün ki,ilaç girmesi yasak!Bir ev düşünün ki,aç,susuz,ilaçsız ve savunmasız çocuklar,analar,insanlar..Hergün tepelerine yağan bombaların sesleriyle irkiliyor,ölüm korkusunu sürekli hissediyorlar.

Irak’da zaten yıllardır uygulanan ambargo sonucu heray 7000 Irak’lı çocuk ölüyor.Körfez savaşında ki atılan bombalarda kullanılan seyreltilmiş uranyum nedeni ile binlerce çocuk sakat kaldı,ya da kanser oldu..tedavileri için gereken ilaç ise ambargo nedeni ile ülkeye sokulamadı,sokulmadı..

Amerika’nın uyguladığı ambargo ve bombalar Saddam2ı değil,Irak halkını ,Irak2lı çocukları cezalandırdı,cezalandırıyor.Öyle ise sevgili dostlar!İnsan olmanın bir anlamı var!Yaşamı savunmak..Hiçbir savaşta kazanan taraf olmaz,yenilgidir savaş,insanların en büyük yenilgisi..

İşte bu anlamsız ve kirli savaşta hepimiz için,Dünya halkları için bir yenilgi olacaktır.Çünkü savaş Dünyanın en hızlı ve en çok para kazandıran iş piyasasıdır özünde..Savaşlarda kahramanlık ve şehitlik hep savaşan ülkelerin gariban,yoksul gençlerine kalır!Savaş sonrasında da çoğunlukla gerçek suçlulardan savaşı rant kapısı görenlerden hesap sorulmaz,savaş sonunda kazançlar el değiştirir,vatan uğruna ağır satışlar yapılır!en yüklü servetler kazanılır..

Ama ne olursa olsun,özünde savaş vahşettir,cinayettir,katliamdır!..Hiçbir cinayetin , katliamın,vahşetin karşılığı da para olamaz, olmamalıdır.Öyle ise hepimiz birlikte,tüm Dünya halklarının barıştan yana olan namuslu insanları birkez daha,birkez daha haykıralım:SAVAŞA HAYIR!

Bizler bu onursuz ve kirli savaşı istemiyoruz!..

27 Mayıs 2003 – ‘ Ulusal Tarım ‘

Ülkemizde özellikle 1980 sonrası uygulamaya konan İMF ve Dünya Bankası politikaları sonucunda Devletin tarım alanındaki kurumların özelleştirilmesi ya da işlevlerinin azaltılması sonucu devlet kurumlarının tarım üzerindeki etkisi azalmış, çiftçi ve köylü yerli ve yabancı şirketlerin insafına terk edilmeye başlanmıştır.Özellikle tarıma destek sağlayan (gübre,ilaç,tohum)alanlarda devlet etkinliğini azaltmış,gerek gübre, gerekse ilaç kullanımı özel firmalar tarafından yanlış yönlendirilmiş, gerekli gereksiz kullandırılmıştır.

Bunun sonucu olarak da gübre ve tarım ilacı tüketimi bilinçli yönlendirilememiş, yeraltı su kaynaklarımız ve toprak kirlenmiş, verimliliğini kaybetmiştir.Oysa kalkınma çabası içindeki ülkeler (yani bizim gibi ülkeler)için tarımsal üretim bakımından kendi kendine yeterli olabilmek sanayinin ihtiyaç duyduğu hammadde kaynakları bakımından dışa bağımlı olmamak en önemli iki faktördür.Çünkü küreselleşen dünyada toprak ve suyun ,dolayısıyla gıdanın en önemli madde olacağı 21. Yüzyılda iyi nitelikli tarım topraklarını ve suyumuzu korumak en önemli konulardan biri haline gelmiştir.Bu nedenle çok uluslu şirketlerin kendi ülkelerindeki tarım topraklarını ve kaliteli su kaynaklarını gelecekte kullanmak için ayırmaları nedeniyle bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin verimli ovalarına sanayi tesisleri,siteler yaptıklarını,sözleşmeli üreticilik modeliyle kendi ülkelerinin ihtiyaç duyduğu ama yetiştirildiği ülkenin ihtiyacını dikkate almayan ürünleri ektirdiklerini,doğal kaynaklarımızı enerji yatırımları ve altın arama faaliyetleriyle kirletip yok ettiklerini  görmekteyiz.(Buna örnek olarak Düzce ovasındaki Massey ferguason traktör fabrikası,Bursa’daki Cargill mısır nişastası fabrikası verilebilir.Bunlar bulundukları bölgeyi kirletip,yok eden yatırımlardır.)

Öyleyse biran önce anlamalıyız ki,İMF ve Dünya Bankası azgelişmiş ülkelerin ulusal tarımına büyük zarar veren devlet destekleme alımlarının,gübre subvansiyonlarının düşük tarımsal kredi uygulamalarının kaldırılması ve tarımsal KİT’lerin özelleştirilmesini içeren tarımsal programları ısrarla uygulatan kurumlardır.Bu uygulamalar sonucu ulusal tarım üretimi kısa sürede gerileyen az gelişmiş ülkeler halklarını besleyemez ve borç batağından kurtulamaz olmuşlardır.Sonuçta borç taksitlerini ödeyebilmek için yeni borç arar hale gelmişlerdir.Bu ülkeler aradıkları kredileri artık kendi ulusal değerlerinden ve buna bağlı ulusal tarım politikalarından verdikleri tavizler oranında bulabilmektedirler.Öyle ise iktidarlara düşen, biran önce İMF politikalarına” dur” deyip, kendi ulusal politikalarımızı geliştirmek ve buna bağlı olarak da tarımsal üretimimizi artırmaktır..

10 Haziran 2003 – ‘ Çiçek Böcek Severek ‘

Yeni bir çevre günü ve haftasını “kutladık!”.Ama yine çevre adına üzgün,kırgın,ezik olarak..Çünkü para ve kar hırsının yokettiği doğa ve insana dair herşey,yeni bir yıla daha yaralı ve hüzünlü girmemize neden oldu..Ama tüm bu çaresizliğimize,kırgınlığımıza rağmen yine sembolik çevre günleri ve haftaları kutlandı,çevre adına birçok etkinlik düzenlendi,söz söylendi!.. Bir dahaki çevre gününe kadar da sorunların üstü kapatılıp, sümenaltı edildi.Ve yine çevre günü kutlanırken mecliste SİT’leri imara açan, ormanlarımızı işgalcilerine pazarlayan yasaları kabul ettirme mücadelesi veriyor,yani çevrenin birkez daha katledilmesi planlanıyor..

Oysa dünyanın başı dertte..Buna rağmen çevre ve çevre sorunlarına yönelik tartışmalar uzun yıllardan beri sürüyor..Buna rağmen çevre katliamları büyük bir hızla sürüyor ve yine bu günün insanının çoğu gerçek bir çevre bilincine sahip olmaktan uzak bu durumu büyük bir sakinlikle seyrediyor. Çünkü çevre bilinci ve çevrecilik dendiğinde birçok kişinin aklına sadece yerlere çöp atmamak ya da yerden kağıt toplamak, parklardaki çimleri ezmemek ya da fidan dikmek geliyor.Kapsamı ilkolkul ders kitaplarının ötesine geçmeyen bu bilincin ortaya çıkışı ise bir tesadüf değil. Ülkemizin her alanında tanık olduğumuz yozlaşma ve kirlenme sürecinin sayısız örneklerinden biri..Yapılmak istenen ise (ülkemizde yılın hemen her gününün bir kutlamaya ayrılması gibi) hedef şaşırtmak ve sorunun asıl nedenlerinin gözardı edilmesini sağlamaktır.

İnsanı içinde bulunduğu çevrenin ya da ekosistemin bir parçası değil, hakimi olarak gören bu genel kanıya göre çevrecilik savunmasız hayvanlara ya da bitkilere duyulan acımanın bir uzantısıdır yalnızca..Çevreciliği böyle bilinçsizce,gönül eğlendirme aracı gibi görenler,dünya üzerindeki canlı,cansız tüm varlıkları da bir bütünlük içinde görememekte, bu nedenle çevre felaketlerini de birbirinden bağımsız, ayrı ayrı olarak ele almaktadır.Bu nedenle, çevreye duyarlı olmakla, çevreciliği karıştırmamak gerekir.Çünkü çevrecilik birçok kişi tarafından bir moda akımı algılanmaktadır.Oysa çevreye duyarlı yurttaş olmak ciddiyet ister, tutarlılık ister, hepsinden önemlisi mücadele edecek yürek ister..

Ben çevreye duyarlıyım diyerek ,ama kimseyle mücadele etmeden,kimseyle kötü olmadan (özellikle devletle)çiçek,böcek severek çevreye duyarlı yurttaş olunmaz..Çünkü çevre sorunları öncelikle yaşama dair sorunlardır..Çünkü insanlık doğada varolan en ufak önemsiz bir canlıyla bile ortak bir ekosistemi ve çevreyi paylaşır.Yani bu ekosistemdeki herhangi bir bozukluk ya da gerileme bu sistemdeki tüm canlılar gibi insanları da doğrudan etkilemektedir.

Öyleyse bizler gerçekten” çevreci” değil, çevreye duyarlı yurttaş olmak istiyorsak; gerçekten çocuklarımıza yaşanası bir dünya bırakmak istiyorsak ve gerçekten bu uğurda karşımıza çıkacak tüm engelleri bir ana yürekliliği ile karşılayıp, mücadele etmeye hazırsak; umudumuzu yitirmeden, doğaya, insana ve geleceğe dair özlemlerimizi yeniden üreterek güzel bir dünyaya doğru yola çıkmalıyız.Ve ülkemizde çevre günleri ve haftaları kutlanırken! Biz çevreye duyarlı yurttaşlar olarak doğanın bir kez daha, birkez daha katledilmemesi için savaşmaya devam etmeliyiz!…

 1 Temmuz 2003 – ‘ Kamu Yönetimi Yasasının Altındaki Gerçekler!.. ‘

Kamunun hantallıktan,bürokratik engellemelerden,ususüzlüklerden ve hepimizin üstüne birkaç sebep daha ekleyebileceği bir dizi gerçeklerden dolayı bizlerde temelden bir çözüm gerekliliğini savunuyorduk.Birileri çıktılar,kamuyu yani devleti yeniden yapılandıracağız,şeffaf devlet anlayışını getireceğiz diyerek iktidar oldular.Kamuyu yeniden yapılandırma adı altında bir dizi yasal düzenlemeler yapmaya çalışıyorlar.Yalnız hazırlanan bu yasa taslakları gösteriyor ki,yapılan yasal düzenlemeler öyle kamuyu hantallıktan kurtaracak,bürokrasiyi azaltacak,yolsuzlukları ve usulsüzlükleri ortadan kaldıracak şeffaf bir devlet anlayışı falan değil.Ancak ve ancak memleketin yabancı sermayeye satışını kolaylaştıracak düzenlemelerdir.

*Bu yasa taslağı olaki yasallaşırsa,hiçbir kamu kurum ve kuruluşu haksız rekabete giremiyecek,haksız rekabete girdiği tespit edildiği zaman bir daha açılamamak üzere kapatılacaktır.Yani hiçbir devlet okulu veya devlet hastahanesi özel okulların veya özel hastahanelerin belirlemiş olduğu fiyatlar altında öğrenci okutamayacak,hasta bakım veya tedavisi yapamayacaktır.Devletin destekleme olayı ortadan kalkacak,belirleyici serbest piyasa ekonomisi olacak,sosyal devlet olgusu tamamen yokedilecektir.Köylüsü,çiftçisi,memuru,işsizi ve esnafı çocuklarını okutamaz ve hatta sağlık hizmetlerinden faydalanamaz duruma gelecektir.

*Bu yasa taslağı yasallaşırsa bütün çalışanlar sözleşmeli personel haline getirilecektir,sendikasızlaştırılacaktır.Yani hayatı işverenin iki dudağı arasında olacaktır.

*Bu yasa taslağı yasallaşırsa,Milli piyango,Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü,Devlet hava meydanları,Demir Yolları,Türk Telekom,Kıyı Emniyeti gemi Kurtarma İşletmeleri,Denizcilik İşletmeleri,Sümer halicılık,Şeker fabrikaları tamamen özelleştirilerek tasfiye edilecektir.Çünkü bu kuruluşların ürettiği mal ve hizmetler piyasada üretilmektedir.(bu kuruluşlar her yıl devlete trilyonlarca kar getiren kuruluşlardır)

*Kamu bu şekilde yapılandırılırsa DSİ,İş Kurumu,Hazine Müsteşarlığı,DMO,Kadının Statüsü,SSK,Aile Araştırma Kurumu,MTA;tapu Kadastro,Emekli Sandığı,GAP İdaresi,Köy hizmetleri ve Karayolları gibi kuruluşlar 6 ay içinde yapılacak değişiklikle kaldırılacaktır.

*Bu yasa ile birlikte Milli eğitim,Sanayi,Bayındırlık,Kültür,Turizm ve sağlığa ayrılan görev,yetki,personel,araç,gereç,taşınır ve taşınmaz mallar ile birlikte İl Özel İdarelerine;Çevre,Gençlik,spor,Sosyal Hizmetlere ait görev,yetki,personel,araç,gereç,taşınır ve taşınmaz mallar ile birlikte Belediyelere devredilecektir.

*Bu taslak yasallaşırsa,belediye ve özel idarelerin denetimi İç İşleri bakanlığı tarafından yapılacak,ancak yasa taslağına göre İçişleri Bakanlığı istediği bölgelerin denetimini o illerde oluşturulan özel denetim şirketlerine devredebilecektir.Bu ilgili madde denetimin dahi özelleştirileceğini göstermektedir.Bunun da nasıl yolsuzluk ve usulsüzlüklere yolaçacağı apaçık ortadadır.

*Bu yasa taslağı yasallaşırsa Bakanla Kurulu istediği illeri birleştirerek bölgeler oluşturacak,bu da direkt olmasa da dolaylı olarak eyalet sistemini getirecektir.

*Bu yasa ile birlikte üst düzey bürokratların görev süresi iktidar partisinin görev süresi ile sınırlandırılarak tamamen siyasi kadrolaşmanın önü açılıp,yasal hale getirilecektir.

*Bu yasa taslağı yasalaşırsa,kamu çalışanları iş güvencesini tamamen kaybedecektir.Performansa dayalı ücretlendirme getirilerek,çalışanların iş güvencesi amirlerinin iki dudağı arasına sıkıştırılarak ürkek,yalaka bir çalışan tiplemesi yaratılacaktır.

1)Kamu yönetimi temel kanunu

2)yerel yönetimler reformu taslağı

3)Kamu personel rejimi reformu

Hedeflenen bütün bu yasal düzenlemeler yerelleşme veya yerel yönetimlerin güçlendirilmesi falan değil,açıkça görülüyor ki bütün bu yasal düzenlemelerin tek bir amacı vardır,o da özelleştirmedir.Devlet bu güne kadar yürüttüğü ve kamu yararına olan bütün hizmetlerden elini çekerek,sermaye için iştah açıcı ve karlı bulunan tüm hizmet sektörlerini yabancı sermayeye ve yabancı sermayenin yerli işbirlikçilerine altın bir tepside sunmaya hazırlanmaktadır.Bunun sonucu paran kadar sağlık,paran kadar eğitim,tarımın tamamen yokolması,enerjinin,madenlerin,ormanların,çevrenin bu güne kadar emekçilerin yarattığı tüm değerlerin,doğanın sonsuz olanaklarının bir avuç sermayedarın hizmetine sunulmasıdır.İşçilerin,köylülerin,çiftçilerin,memurların,milyonlarca işsizin kısaca tüm ülke halkının bu hizmetlerden yararlanabilmesi ise ancak parası ile orantılı olacak,insanlar hertürlü hizmetin parayla satıldığı piyasa koşullarına terk edilecektir.Sosyal devlet anlayışında “devlet halk için vardır..Ama artık bu yasal düzenlemelerle de son aşamasını tamamlamaya çalışan anlayışla”insanlar devlet içindir” yapısı oluşturulmaktadır.Emeği ile alınteri ile geçinen insanlrdan alınan vergiler artık halka hizmet olarak dönmeyecek,yabancı sermayeye hibe edilecektir.Bu da bu ülkenin parseller halinde yabancı sermayeye satışını ve insanların yabancı sermayeye köleliğini getirecektir.

Ben inanıyorum ki,memleketimin onurlu ve cesur insanları yıllardır biriktirdiği değerlerin yabancı sermayeye satılmasına,çocuklarının geleceğinin karartılmasına izin vermeyecek ve yıllar önce olduğu gibi birlik olup,topyekun mücadelesini örgütleyecektir..

  8 Temmuz 2003 – ‘ Alıntılar ‘

Ömrümce hep şuna inandım:Haksızlıklar önünde susan insan,insan değildir.Olsa olsa insan biçiminde bir yaratıktır.Haksızlığın büyüğü küçüğü yoktur.Bugün küçük sayılan haksızlık karşısında susan toplum,yarın büyük  haksızlıklar karşısında da susacak,yalnız bireysel onura değil,insanlık onuruna yapılan saldırılara da ses çıkarmayacak,giderek kimliğini yitirip “köle toplum” olacaktır.Böyle bir toplum saygınlık kazanamaz.Ve inanıyorum ki; geri kalmış ülkeler,  bu toplumsal suskunluklarıyla, oy hesabı içindeki bu ödünç, ürkek, çelimsiz demokrasileriyle; bu kokmaz-bulaşmaz kalitesiz bürokrasileriyle, sosyal ve siyasal sancılarını sürdürmekten başka bir yere varamayacaklardır.

Bırakalım anayasal hakları..Bir otobür şöförünün ya da bir kamu görevlisinin yasalara aykırı bir eylemine, esnafın dayanılmaz boyutlardaki soygununa,herhangi bir kişinin vicdanları inciten haksız davranışına ses çıkarmayan, tepki göstermeyen bir toplumun, uygarlıktan sözetmeye hakkı olabilir mi?

Üniversite hocasının bilimin emrettiği basit gerçekleri bile yazmaktan ve konuşmaktan çekindiği,politika adamının siyasi ikbal ve seçim hesapları içinde bocaladığı,yurttaşının “başım belaya girmesin” diyerek,en küçük bir uygar cesaret örneği vermekten kaçındığı bir toplum,elbette özlediğimiz çağdaş bir toplum sayılmaz.

Aslında uyanık bir toplum,o ülkenin yönetenler için en büyük destek, en güçlü güvencedir.Böyle bir toplumun yöneticileri ürkmemeli, aksine sevinmelidirler.Çünkü, yönetimin göremediği aksaklıkları halkın görüp, uyarması işlerin daha sağlıklı, daha çabuk yürümesini sağlayacak, böylece yurttaşın yönetime olan güveni ve sevgisi de artacaktır…

Toplum dinamiğinin temelini oluşturan “yapıcı” ve “yaratıcı” adam, ne yazık ki artık ortalıkta görünmüyor. “Sorunların üstüne gitmeyen”, “olay çıkarmayan”, “gününü gün eden suskunlar” la,kamu hizmetlerinin her kesiminde görüşüp tanışabilirsiniz..Devlet ve hükümet işleri,sanki gerçekten iyiye gidiyormuş gibi, bürokrasiden devletin üst yöneticilerine etkili bir eleştiri, bir uyarı yok..

Tanrının her günü “demokrasi” üstüne söylev verenlerin-eğer gerçekten demokrasiye aşık iseler- mücadelelerini siyasal partiler içindeki haksızlıklara,adaletsizliklere ve küçük oyunlar karşısında vermeleri gerekir.

Bir yerlere seçilmekten başka şey düşünmeyen,bu yüzden de tüm kötü gidişler karşısında susan, ödün veren, eyyamcı siyaset adamlarının, ülkenin başına ne belalar getirdiğini yeterince görüp yaşamadık mı?

Sevgili okurlar!Bu hafta köşemdeki yazı Şinasi Özdenoğlu’nun “suskunlar ülkesi” adlı kitabından alınmıştır.Ne dersiniz, hala “suskunlar ülkesi” olmaya devam mı edeceğiz?..

 15 Temmuz 2003 – ‘ Ormanlarımıza sahip çıkalım!.. ‘

Son günlerde sıklıkla tartışılan ve hükümetçe çıkarılmaya çalışılan “orman yasası” tasarısının yasalaşması durumunda Türkiye’nin yaklaşık dörtte birini kapsayan orman arazileri “vurgunculara” açılacaktır.Hepimizin de bildiği gibi ülkemizin orman varlığı çeşitli nedenlerle hızla azalmaktadır.Bu azalışın en önemli nedeni 1950’lerden bu yana yaklaşık 1.2 milyon hektar orman alanının parlementodan çıkan yasalarla “orman” sayılmayıp, ormancılık düzeni dışına çıkarılmasıdır. Şu anda TBMM’de olan ve Anayasa’nın 169.ve 170.maddelerinde yapılacak değişiklerde ülkemiz daha da ormansızlaşacaktır.Çünkü bu tasarı çıkarılırsa;

1)Devlet ormanları Devletçe yönetilir, işletilir ilkesi “işlettirme” eylemini de kapsayacak biçimde değiştirilecektir. Böylece devlet ormanlarında hertürlü yerel ve yabancı işletmeci söz sahibi olacak, bu düzenleme ile orman köylüsünün çevrelerindeki ormanlarından yararlanma olanağı kalmayacaktır.

2)Orman niteliğini yitirmiştir gerekçesiyle orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin herkese devredilmesi, yaklaşık 5 milyar m2 hazine arazisindeki her türlü işgal anayasal dayanağa kavuşacaktır.

3)Böylesi bir düzen geçmişte (1923-1937) denenmiş, bu sürede devlet ormanları sözleşmelerle, yerli ve yabancı özel girişimciler tarafından “işletilmiştir”. Ancak yolaçtığı yıkım nedeniyle Atatürk tarafından kaldırılmıştır.

4)Bu yasa, orman köylerinin sınırları içinde kalan yerlerin bile gerektiğinde orman köylüsü olmayanlara da satılabilmesi olanağını getirmektedir.Böylece 17 bin orman köyündeki 8-9 milyon yurttaşımızın yerleşmiş oldukları yerler başkalarına (özellikle arazi mafyasına) satılacaktır.Bu da ormanlardaki yapılaşmayı artırıp,orman talanını teşvik edilecektir.

5)Orman niteliğini yitirmesi nedeniyle orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin değerlendirilmesi sadece orman köylülerinin kalkınması için harcanirken,bu yasa değişikliğinde bu gelirden “pay ayrılır” denerek, maddeye keyfilik getirilmekte olup, bu da keyfi uygulamalara neden olacaktır.

Yani bu tasarı yasallaşırsa ormanlarımızın yokedilmesine ve orman işgallerinin artmasına neden olması bir yana,tek geçim kaynağı orman işçiliği olan orman köylüsünün ekonomik ve toplumsal yıkımına neden olacaktır.Bu düzenleme zaten parası olmayan orman köylüsünün onlarca yıldır kullandığı arazilerinin de parası olan herkese satılmasını öngörmektedir.

Öyle ise; Ormanlarımızın ve geleceğimizin yokolmaması için böyle bir yasaya evet dememiz mümkün değildir.Bu nedenle bizler,hepimiz, birer yurttaş olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmeli, bu konudaki tepkimizi heryerde, her ortamda dile getirmeli, sesimizi yükseltmeliyiz.

Bu uğurda çaba veren kişi ve sivil toplum örgütlerine destek olmalıyız.Olmalıyız ki geleceğimiz olan ormanlar yok olmasın!..

  19 Ağustos 2003 – ‘ Yoksulluğu yenebiliriz! ‘

Prof.Ayşe Buğra ve Prof.Çağlar Keyder tarafından hazırlanan “yeni yoksulluk ve Türkiye’nin değişen refah rejimi” isimli Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı için hazırlanan proje raporuna göre:

1)Şimdiye kadar ki varsayımlar Türkiye’deki aile dayanışmasının insanların muhtaç duruma düşme halini ortadan kaldıracak diyordu.Oysa yapılan bu araştırmaya göre Türkiye’de artık aile dayanışmasının ortadan kalktığı ve giderek yokolduğu görülmektedir.

2)Yoksul ailelerin çocuklarını okula göndermemeleri nedeni olarak gösterilen gerekçe, ailenin seçimi olduğu kanısıydı.Yani aile çocuğun emek gücüne muhtaç olduğu için,çocuğunu bir işte çalıştırıyordu.Oysa bu araştırma gösterdi ki,aileler çocuklarının okul masraflarını bırakın karşılamayı,beslenme çantasına kuru ekmek bile koyamayacağı için okula yollayamadığını söylüyor.Bu durumda Türkiye’de insanların (özellikle büyük şehirlerde)açlık sınırında yaşadığını bize gösteriyor.

3)Şimdiye kadar ki varsayım, fakir bir devletin kaynaklarının toplumdaki yoksulların gereksinimlerine karşılık veremeyeceğidir.Oysa yapılan bu çalışmada çok küçük tutarların,örneğin 40-50 milyon lira gibi bir miktarın aile bütçesine çok önemli bir katkı yapacağını saptamıştır.Bu da milli gelirin %1’i gibi çok küçük bir tutardır.Bu da bize göstermektedir ki,”fakir devletin yapacak bir şeyi yok” söylemi boş bir varsayımdır.Bu miktar dayanışma fonlarındaki keyfi harcamalar durdurularak sağlanabilir.

4)Rapordaki son saptama ise günümüzdeki yoksulluk, ekonominin iyileşmesi veya büyüme ile ortadan kalkmıyor.Birçok Avrupa ülkesinde ekonomik kriz olmadığı halde işsizliğin büyük oranda olduğu gözleniyor.Bunun nedeni de teknolojinin gelişmesi sonucu emek tasarrufu yapılması,yani yeni yatırımların giderek azalan oranlarda işçi istihdamına yolaçmasıdır.

Ve araştırmadaki tüm bu saptamalara yapılan çözüm önerisi de şudur:Türkiye’de kaynak yetersizliği yoktur,yoksulluk yenilebilir.Nasıl mı? “Türkiye’de yoksul 16 milyon hanenin en düşük gelirli %10’una ,yani 1.6 milyon haneye verilecek ayda 50 dolar (yılda 600 dolar) karşılığı bir yardımın maliyeti 960 milyon dolar etmektedir.Şu anda fon yardımlarının sağlık harcamaları dışındaki tutarı 308 milyon dolardır.Demek ki bu tutara 600-700 milyon dolarlık bir ekleme ile Türkiye’nin en zor durumdaki kesimlerinin insanca yaşaması sağlanabilecektir.Böyle bir amaç için gelirin %0.5’ini oluşturan bir transferi çok görmenin,kabul edilmeyecek bir itiraz olduğu kanısındayız.” Diyorlar Prof.Ayşe Buğra ve Prof.Çağlar Keyder..

Uzmanların saptamaları ve çözüm önerisi bunlar.Gelelim bizimkine!..Yoksulluğun sürekliliği kabul edilebilir bir çaresizlik değildir.Bu araştırmada bize göstermiştir ki çok az bir kaynakla, örneğin batık bankaların hortumlanan bir miktar parasıyla, ya da bu memleketin yılda ödediği faizlerin ellide biriyle 16 milyon hanenin mutlak yoksulluk sınırını aşacağı görülmektedir.

O halde, milyonlarca vatandaşımızın açlığı memleketin fakirliğinden değil,bizi yönetenlerin tercihinden kaynaklanmaktadır.İşte uzman gözüyle ve bizim gözümüzle öneriler…Öyle ise bu önerilerden vazifa çıkarması gerekenler çıkarsın diyoruz..Biz yapılacakları söylüyoruz,gerisi egemenlere kalmış..Ve diyoruz ki yoksulluk kader değildir!..

  9 Eylül 2003 – ‘ İnsanca ve haklı bir talep ‘

Hepimizin de bildiği gibi geçen günlerde Kamu emekçileri sendikası (KESK) üyesi memurlar Türkiye’nin dört bir yanından gelerek Ankara’da “insanca bir yaşam için demokratik bir Türkiye istiyoruz” başlığı altındaki basın açıklamalarını yaptılar.Yaptılar ama önce,Ankara dışından gelen memurlar Ankara’ya sokulmadı.Binlerce memur Ankara dışında saatlerce güneş ve sıcağın altında bekletildi.Daha sonra memurların inatçı ve kararlı direnişi sonucunda Kızılay’a girip basın açıklaması yapmalarına izin verildi.Daha doğrusu izin verilmek zorunda kalındı!

Verilmek zorunda kalındı diyorum,çünkü bu direniş sırasında memurlar itilip,kakıldı,coplandı,gözaltına alındı.Oysa ne olurdu ki memurlar basın açıklamalarını zora sokulmadan,engellenmeden,dayak yemeden yapabilselerdi..

Ne olurdu ki orada yine kendileri gibi memur olan polis meslektaşları ile karşı karşıya getirilmeseydi..

Bence hiçbirşey olmayacaktı!..Bu basın açıklaması gayet uyumlu,olaysız bir şekilde yapılıp,dağılınacaktı.Tıpkı demokrasinin gerçekten tüm kurum ve kurallarıyla işlediği ülkelerde olduğu gibi!..Çünkü demokratik ülkelerde insanlar haklı taleplerini yasa dışı yollara başvurmadan istediği gibi dile getirebilir..Bizim ülkemizdeki kamu emekçilerinin talebi neydi?Bu günlerde hükümetle sürdürülen toplu görüşme masasında insan gibi muamele görüp,bu masadan insan gibi yaşamak için gerekli olan ücret artışına onay almak!..Bence bu insanca ve haklı bir talep..

Ama ne oldu toplu görüşmelerde?..Binlerce memurun sesine kulak tıkanıp,onların istekleri duyulmamakta inat edildi.Hortumcuya var,size yok denildi.Böyle olunca da kamu emekçileri seslerini duyurabilmek için alanlara döküldü ve meydanlara dökülen bu memurlar zannettiler ki AB uyum yasalarının altına büyük bir yüreklilikle imza atan hükümet uygulamada da demokratik bir tavır gösterecek.Oysa aynı gün hem itilip,kakıldılar,hem de hükümetin başının ağzından şu garip ve üzücü sözleri duydular:”Adı geçen sendika demokratik bir eylemin içinde değildir,antidemokratik bir eylem yapmaktadır”.Bu sözler tabii ki demokratik olduğunu savunan bir ülkenin başbakanının ağzından dökülünce,hele hele yıllardan beri demokrat olduğunu söyleyip,demokrasi için savaştığını söyleyen biri tarafından yapılınca oldukça üzücü ve garip oldu.

Üzücü ve garip diyorum çünkü,gerçekten demokrasiyi özümsemiş ülkelerde herkes haklı taleplerini yasal yollarla dile getirebilir.Yıllardan beri kendisi ve yandaşları için demokrasi mücadelesi veren Tayyip Erdoğan,kendisi gibi düşünmeyenlerin eylemini ve taleplerini antidemokratik olmakla yargılarsa oldukça inandırıcılıktan ve dürüstlükten uzak oluyor sanırım.

Evet Sayın Erdoğan!..Gerçek demokrasilerde her kesimin ,her düşüncenin temsilinde iki temel vardır: Birincisi ,daha sağlıklı ve dengeli bir karar alınmasına yardımcı olmak, ikincisi, kitlelerin kendi duygu ve düşüncelerin yüksek sesle dile getirilmesi sayesinde rahatlamasını sağlamak.

Başbakan sokağa çıkan memurlar gibi düşünmeyebilir, onları içinden eleştirebilir, eylemlerini antidemokratik olmakla yargılayabilir; ama şunu bilmelidir ki demokrasi kendinden yararlananlar arttıkça güçlenir.Dışladığı insanların sayısı arttıkça zayıflar.

Eğer başbakan demokrasiyi yalnız kendi ve yandaşları için değil, tüm Türkiye için istiyorsa eğer, büyük düşünür Voltaire’nin dediği gibi memurlara şunları söyleseydi eminim onların ve tüm halkın gözünde daha saygın, daha dürüst ve inanılır bir devlet adamı yerini alırdı…

“Söylediklerinizin hiçbirinde sizinle aynı düşüncede değilim.Ancak onları söyleme hakkınızı ölünceye değin savunacağım.”

Evet! Hepimizin, hele hele başbakanın da çok iyi bildiği gibi demokrasi hepimize birgün gerekebilir!..

  23 Eylül 2003 – ‘ Kim Suçlu? ‘

15 eylül 2003 tarihli ulusal basında dikkat çeken haberlerden biri şöyleydi:”Ya paran,ya emeğin!” Haberin devamında “çocuğunun kayıt parasını ödeyemeyen anne iki gün okul müdürü tarafından temizliğe zorlandı,müdür hakkında soruşturma açıldı..”

Bu haberi okuyunce kafama şu soru takıldı:”Acaba veliye temizlik yaptıran müdür mü,çocuğunun kayıt parasını ödeyemediği için temizlik yaptırılan anne mi suçlu?” Tabii ki herikisi de değil..

Yıllardan beri bu ülkede biz T.C. yurttaşlarından “eğitime katkı payı” adı altında tıkır tıkır trilyonlarca lira alınıyor.Niçin?Çocuklarımızın eğitim olanakları artırılıp,daha iyi eğitim alabilsinler,daha iyi okullarda okuyabilsinler diye..Ama sonuçta ne oluyor?Biz veliler her yıl okullarda çocuk kaydettirirken milyonlarca lira ödemeye,kış geldi mi yakıt parası ödemeye,karne zamanı karne parası ödemeye yani kısaca söylersek okuldaki hemen hemen her hizmet için para ödemeye mahkum ediliyoruz.Ama buna karşın eğitime katkı payı adı altında bizlerden alınan trilyonların nereye harcandığını,nerelere yollandığını bir türlü anlayamıyoruz,sorgulayamıyoruz.Bir de buna rağmen T.C. Anayasasında hala “Devlet okullarında eğitim parasızdır” cümlesini görünce temelli kendimizin aptal yerine konduğunu hissedip,bir kez daha T.C. yurttaşı olduğumuza pişman oluyoruz.

Evet! Bu gün Türkiye’nin yüz yüze bulunduğu eğitim sorunlarının arka planına baktığımızda milat 24 ocak 1984’dir.Bu sürenin ardından gelen ise kamu harcamalarının kısılması ve kamu sektörünün özelleştirilmesi uygulamalarıdır.Daha sonra “kendi okulunu kendin yap” kampanyaları da özelleştirme uygulamalarının örtülü bir biçimde ilk kez başlatılması olmuştur.Ancak asıl olarak,Özal (ANAP) dönemiyle birlikte hızlanan bu özelleştirme politikaları sonucu eğitime bütçeden ayrılan pay son 10 yılda giderek düşmüştür.Şöyle ki;

2001 yılında bütçeden eğitime ayrılan pay %11.1,2002 yılında bütçeden eğitime ayrılan pay %10.1,iken 2003 yılında %9.3 olmuştur.Buna bağlı olarak bazı ülkelerin kişi başına düşen eğitim harcamalarına da bakarsak:Japonya 950 dolar,Almanya 810 dolar,Yunanistan 234 dolar,Türkiye 72 dolardır.Ülkemizde eğitimin paralılaştırılması 1994 yılından itibaren uygulanmaya başlamış,ve giderek katkı payı adı altında para toplanması bir gelenek haline gelmiştir.Yukarıdaki örneklerde  de çok açık görüldüğü gibi ülkemiz bütçeden eğitimine ayırdığı pay bakımından dünya ortalamasının çok  altında olup,bu haliyle en yoksul ülkeler sıralamasındadır.

Eğitim hizmetlerine ayrılan kaynakların son yıllarda belirgin olarak azaltılması aynı zamanda İMF güdümlü politikaların Dünya Bankası direktiflerindeki özelleştirmeci yaklaşımların arkasına sığınarak,devletin kamu hizmetlerinin finansmanından ve kamu hizmetlerinin üretiminden çekilmesine işarettir.Oysa,sosyal bir devlet olmanın ön koşulu, devletin vermesi gereken hizmetlerin en başındaki ve en önemlilerinden biri olan eğitim hizmetlerinin ertelenemez, geciktirilemez ve yetersiz şekilde sunulamaz olduğunun benimsenmesinden geçer.Sosyal devlet ilkelerinin bilinçli politikalarla,tercihlerle gözardı edildiği ülkemizde,eğitim,sağlık ve sosyal güvenlik en önemli kamusal hizmet alanları olmalıdır.Çünkü hiçbir bahane eğitimi paralı hale getirecek bir hakkın kullanılmasını sınırlayamaz!

Zira gelecek çocuklarımızın geleceğidir,ülkenin geleceğidir!..Öyleyse veliye okul temizleten okul müdürü mü suçlu,okulu temizyen veli mi suçlu sevgili okur, ne dersiniz?

Okulu veliye temizleten okul müdürü hakkında mı soruşturma açmalı,müdürü bu kadar çaresiz bırakan devlet hakkında mı?Ne dersiniz?..

  7 Ekim 2003 – ‘ Ne kadar demokratız? ‘

Bu haftanın en önemli gündem maddesini oluşturan olay Yargıtay’ın DEHAP’ın sahtecilik yaparak seçime girdiği kararını verip,bu kararı onaması oldu.Tabii hal böyle olunca ortalık epey karıştı,ülkemizin siyasi tablosu üzerinde yeni birçok senaryo üretilmeye başlandı ve meclisteki iktidar ve muhalefet partileri hep birlikte bağırmaya başlayarak bu kararın hukuki olmadığını,siyasi bir karar olduğunu savunmaya başladılar.

Yine aynı karara,hakkında karar verilen DEHAP’ta karşı çıkarak bunun siyasi bir karar olduğunu ve AİHM’ne gideceğini açıkladı.Buna karşın son seçimde barajı kıl payı kaçırıp meclis dışında kalan DYP,GP gibi muhalefet partileri de ellerini ovuşturup,DEHAP’lıların oylarını yok sayılmasını savunarak,oyların tekrar sayılması için YSK’na başvuracaklarını açıkladılar.Çünkü YSK bu konuda DYP’nin dediği gibi karar verirse DYP meclise 66 milletvekili ile girecek,hal böyle olunca AK Parti CHP’nin milletvekili sayısı düşecek;meclis dengesi değişecek,vs..

Evet!Son günlerin beklentileri bunlar!Ancak burada benim vurgulamak istediğim bu senaryolar değil.Demokrasi kelimesinin ağızlardan düşmediği bu ülkede gerçekten demokrasi var mı?Burada adı geçen partiler demokrat mı? Ve biz yurttaşlar olarak ne kadar demokratız?

Demokras,;gücün gücü dengelemediği bir yerde varolamaz.Bir ülkede güçler dengesi ne kadar varsa,demokrasi de o kadar vardır.Demokrasilerde çoğunluk yönetir ama azınlık susturulmaz.Azınlıkta olanların konuşması ise çoğunluğun sağlıklı yönetebilmesinin ön koşuludur.

Azınlığın konuşması da,aynı zamanda azınlığın demokrasi dışı yollar aramamasının ön koşuludur.

Yine demokrasi,yönetenlerin yönetilenleri her an denetleyebildiği,azınlığın hiçbir hakkının çoğunluk tarafından gasp edilmemesinin devletçe gözetildiği,devlet görevlilerinin görevleri gereği sahip oldukları ayrıcalıklardan ötürü yasa karşısında buna göre çok daha fazla sorumlu olduğu bir siyasi rejimdir.

Evet!Tüm bunlardan sonra eğer YSK’nın kararı DEHAP’ın oylarını yok sayıp,DYP’nin meclise girmesine olanak tanımak olursa eğer,sevsek de sevmesek de,düşüncelerine katılsak da katılmasak da DEHAP’ın oylarını yok saymak,bu partiye oy veren (yaklaşık %8) insanları yok saymak olacaktır.Her ne kadar düşüncelerine katılmasak da DEHAP bu ülkede belli bir kitleyi temsil etmektedir.

Yine düşüncelerine katılırız veya katılmayız ama AK Partinin de oldukça büyük bir tabanı vardır ve oldukça büyük bir oy oranıyla iktidara gelmiştir.İktidardaki tavır ve davranışları ile,izlediği çizgi ile ben ve benim gibi düşünenleri rahatsız etmiş olabilir ama Ak Partinin önünü DEHAP’ın sahteciliğiyle kesmeye çalışmak da çözüm değildir.

Öyleyse!Eğer YSK DEHAP oylarını yok saymank gibi bir karar verirse,böyle bir karara susup,sessiz kalırsak bir yurttaşlar olarak demokrat sayılır mıyız?

Yine böyle kararlar alınırken farklı tavırlar gösteren partiler (iktidar ve muhalefette) ne kadar demokrattır?

Ve hele hele böyle bir karar sonucunda DEHAP’ın oylarının yok sayılmasını içine sindirip meclise girmeyi kabul edecek DYP ve benzeri partiler ne kadar demokrat sayılır?

Unutmayalım ki her zaman yinelediğimiz gibi,demokrasi bir gün hepimize gerekebilir..Bu biir!..

Bazılarının düşüncelerine katılmayabiliriz,ama  bu onları zor kullanarak engellememizi gerektirmez.Bu aynen bataklık  dururken sivrisineklerle uğraşmaya benzer.Gözümüz yiyorsa bataklığı kurutmak için mücadele edelim .Bu ikii!

Ve olayların ucu bize dokunduğunda demokrasi şakşakçısı kesilip,bize dokunmadığı zaman “aman bana dokunmayan yılan bin yaşasın “diyerek boşvermek demokratlık kıstaslarına da ,siyasi ahlaka da,dürüstlüğe de sığmaz.Bu üüç!..

Bu durumda YSK’nın yapması gereken DEHAP’ın oylarını yok saymak değil,kararı meclise bırakmaktır.Meclisin de yapması gereken biran evvel seçim ve partiler yasasını değiştirip herkesin oy oranına göre temsil edilmesini sağlayan bir seçim sistemi ile seçime gitmektir!Bu da döört!…

  21 Ekim 2003 – ‘ Analar evlatlarını vermeyecek! ‘

7 Ekim 2003 günü TBMM Genel kurulu’nda Irak’a Türk askerinin gönderilmesi izni veren tezkere çıktı.1 Mart’ta mecliste red edilene bu tezkere şimdi Amerik’nın vereceği 8.5 milyar dolara karşılık (her ne kadar bu iddia hükümet tarafından red edilse de) çıktı,daha doğrusu çıkartıldı..

Bu arada yapılan AKP kurultayında bu karara çok önemsiz bir şeymiş gibi değinilmedi bile..Çünkü tak aday olan demokrat genel başkan böyle buyurmuştu!..Oysa aynı saatlerde Türk askerlerinin Irak’ta gönderilmek istendiği merkezlerde canlı bombaların eylemleri ile sivil ve ABD askeri birçok insan ölüyordu.Bu ölüm haberleri  Irak’taki Türk Büyükelçilikleri’ne yapılan bombalı saldırı ve AKP parti binalarına konulan ses bombası haberleri ile sürdü ve sürmeye de devam edecektir.

Niçin mi? Çünkü Irak halkı ülkesini durduk yerde, hiçbir gerekçe olmadan işgal eden Amerika’yı ve onun işbirlikçilerini ülkesinde istememektedir.

Çünkü Körfez savaşından sonra Amerika, tek egemen güç olarak Ortadoğu’nun siyasal haritasını yeniden çizmek istemekte ve bu haritada başımıza Kıbrıs ve Kürt sorunlarını bela etmeye hazırlanmaktadır.Oysa Kürt sorununun çözümü Kuzey Irak’a asker göndermekten değil,ülke içindeki demokratikleşmeden geçmektedir.

Evet! Her zaman yinelediğim gibi, önce insan olarak, sonra da ana olarak savaşlara karşıyız.Ve karşı olmak da en doğal hakkımız.Hele hele bu savaşa haklı olabilecek  bir gerekçe olan vatan savunması  değil de,yıllardan beri bizleri ve ülkemizi sadece rahatça sömürdüğü,sadece kaynaklarımızı istediği gibi kullandığı için seven,seviyor görünen Amerika için gidiyorsak eğer,bu karara tümden karşıyız ve karşı olmalıyız da!..

Böyle bir kararın hiçbir haklı gerekçesi olamaz.İktidarın hala bu karardan dönme şansı vardır.Zaten bu şansı bir kez daha vurgulamak isteyen Cumhurbaşkanımız bile yaptığı son açıklamada “TBMM’nin asker gönderme izni vermesi,mutlaka asker gönderilecektir anlamına gelmez” diyerek hala karardan geri dönülmesi gerektiğini belirtmektedir.

Üstte de dediğim gibi AKP,yani iktidar büyük bir yanlışın içindedir!Askerlerimizi,Irak’ta bekleyen cadı kazanını bile bile,çıkıp Türk askeri Irak’a barış getirmek için,istikrarı sağlamak için gidiyor demek,büyük bir kandırmacadır.Tüm dünyanın ve en önemlisi Irak halkının karşı çıktığı,hiç kimsenin destek vermediği bir işgale sadece para için,sadece ABD istiyor diye “evet” denirse eğer,bu Türkiye için büyük bir risk olacaktır ve bunun sonucunu AKP’de,Türkiye’de çok zor kaldırır.Çünkü Akp iktidarı bu kararla sadece Irak halkına karşı değil,tüm dünyaya karşı sorumlu duruma düşecektir.

Yarın bu kararın sonuçları ortaya çıkıp,askerlerimizin cenazeleri bir bir gelmeye başladığında AKP iktidarı ne Türk halkı karşısında,ne de tüm dünya karşısında kendini aklayabilir.

Öyleyse;Eğer AKP iktidarı Irak’a asker gönderme kararında ısrar ederse;Irak halkını da,tüm dünya halklarını da karşısına alacaktır!

Eğer AKP iktidarı Irak’a asker gönderme kararında ısrar ederse;Türk askerinin,Kurtuluş savaşı’nda ülkemizi işgal eden İtalyan ve İngiliz güçlerinin yanında işgale katılan Yunan askerlerinden farkı kalmayacak,yıllar önce bu nedenle Türk ve Yuna halkı arasında atılan düşmanlık tohumları Irak ile Türk halkı arasında yeşermeye başlayacaktır.

Eğer AKP iktidarı Irak’a asker gönderme kararında ısrar ederse,orada ölecek olan onlarca hatta yüzlerce gencimizin kanı altında boğulacaktır.Çünkü bu kan vatan için değil,milyar dolarlar için akacaktır.

Ve AKP iktidarı şunu çok iyi bilsin ki;gidecek Can’ların bedeli hiçbir zaman ödenemez..Hele hele Can’ı yanan ana yüreklerinin bedeli hiç mi hiç ödenemez!..

Oradan gelecek her ölüm haberi sadece anaların yürek tellerinde değil,Türk halkının yürek tellerinde  ve meydanlarda yankılanacaktır.u da AKP iktidarının sonu olur!..

     21 Kasım 2003 – ‘ İmitasyon Bartın Sevdalıları ve Mobil santral ‘

Geçen haftaki gazetelerde Samsun Mobil santrali ve Yuvacık Barajı için TBMM Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu’nun görevlerini kötüye kullandıkları için eski Enerji Bakanları Cumhur Ersümer ve Zeki Çakan (eski Bartın ANAP Milletvekili) hakkında soruşturma komisyonu kurulmasını önerdiği haberi vardı.Tabii konu Samsun Mobil Santrali olunca (söz konusu santral hepimizin bildiği gibi Bartın’a kurulmak istenmiş,ama Çevre Birlikteliği’nin ve halkın kararlı mücadelesi sonucu Samsun’a kurulmuştu) bu habere odaklandım..
Bu haberlerde söz konusu iki bakan hakkında soruşturma komisyonu kurulması için gösterilen gerekçeler şöyleydi: “Yüklenici firmalara (mobil santralin yüklenici firması hepimizin çok iyi tanıdığı Cengiz Enerji A.Ş.) 5 yıllığına her ay 77 milyon kwh. elektrik satın alma garantisi verildiği  (bu elektrik kullanılmasa  veya üretilmese bile,ki şimdi üretilmiyor.Ona rağmen parası ödeniyor.) bunun da devletin yani halkın sırtına bindirdiği yükün 231 milyon 264 bin dolar olduğu  idi. (yaklaşık 300 trilyon gibi korkunç bir miktar)

Yine gerekçeler arasında,santrallerin enerji fazlalığı nedeniyle %10 kapasite ile çalıştığı ve devletin kira bedeli olarak Samsun Mobil Santrali’ne heray 1 milyon 200 bin dolar (bu da yaklaşık 2 trilyon lira) ödemek zorunda bırakıldığı vardı..

Yani bu iki bakanın hatalı ve plansız  kararları ! sonucu bizler her ay trilyonlarca lira Cengiz Enerji’ye borçlu hale getirildik.

Evet! Bartın’daki Mobil Santral sürecini hep birlikte yaşadık  Sevgili Okurlar..

Bartın Mobil Santrali ilk defa gündeme geldiği günlerde ben de Ziraat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi olarak,hem de Çevre Birlikteliği üyesi ve yurttaş olarak bu süreçte aktif olarak yer aldım.

Bu süreç boyunca bizler baştan  itibaren bu santralın yapımının çok büyük bir hata olacağını,bu santralin insan,hayvan,bitki yaşamına,doğaya zarar vereceğini ve santrale bu karşı çıkışımızın hepsinin bilimsel verilere dayandığını,bilmeyenleri de bilgilendirmeye hazır olduğumuzu defalarca söyledik.

Ayrıca bu santral için elektrik sıkıntısını öne sürmenin komik olduğunu, çünkü Bartın’da elektrik fazlalığı bile olduğunu ( Elektrik Mühendisleri odası Bartın İl temsilciliği kaynakları) ve hepsinden önemlisi yapılan alım garantisi anlaşmaları ile mobil santrallerin bizlere, yani halka büyük parasal yükler getireceğini çok önceleri söyledik.Tüm bunları söylemek için falcı olmaya gerek yoktu.Çünkü biz teknik insanlar olarak bilime, mesleki etiğimize ve vicdanımıza kulak vermek zorundaydık.Ve bu bilimsel gerçekleri de çok önceleri biliyorduk ve söyledik de!..

Yine bu süreç boyunca,bizler mücadele konusunda kararlı olduğumuzu ve bu nedenle yöre milletvekillerimizin, Belediye Başkanlarımızın, sivil toplum örgütlerimizin ve yerel basınımızın bizlerle birlikte hareket etmesi gerektiğini düşünerek, onlardan destek istedik…

İstedik ki, bu sürecin başından sonuna dek onlarla birlikte yürüyelim..

İstedik ki, bu onurlu mücadeleye onlar öncülük etsin..

Ama ne yazık ki bu dönemde ne iki milletvekilimizden (ANAP’tan Zeki Çakan, DSP’den Cafer Tufan Yazıcıoğlu), ne  belediye başkanlarımızdan, ne  bürokratlarımızdan, ne de söz de sivil toplum örgütlerimizden ve yerel basından , bırakın bize destek olup halkın önünde yürümeyi, (burada kast ettiğim yürümek,yapılan yürüyüşlerin önünde yürümek değil tabii!..) bana ve arkadaşlarıma kendi kişisel düzeylerini gösteren  söz ve tavırlarla!  saldırılarda bulundular!.. Hatta hatta bu saldırıların bazıları, bizleri, onları ve tüm Bartın’ı ulusal basında bile gündeme soktu..

Tüm bu süreç boyunca bu şahısların görüntüsü Bartın’ın seçilmiş ve atanmışları gibi değil, adeta başka bir grubun sözcüleri gibiydi…

Neyse!..O günler geride kaldı Sevgili Okur..Bu olaylar hepimize bir kez daha gösterdi ki; halka rağmen, halka karşı bir şey yapılamıyor.Halkın gücü önünde hiçbir kuvvet duramıyor…

Bartın’da da aynen böyle oldu..Ancak yine her zaman sıkça örneklerini gördüğümüz gibi,sorun çözülüp,herşey bittikten sonra, başta bizlerin üzerine yürüyüp her türlü hakareti yapanlar, bizden daha çok santral karşıtı kesildiler!..

Ama halkımız için, bu sahtecilik pek inandırıcı olmadı tabii..Halkımız mobil santral konusunda kimin gerçek  “Bartın sevdalısı” (!) , kimin sahte sevdalı (imitasyon sevdalı)olduğunu  artık çok iyi biliyordu çünkü..Tüm bu mücadele sürecinde en baştan beri (rüzgar bizden yana esmeye başladıktan sonra değil, rüzgar karşımızdan eserken)bizim mücadelemizi kendi mücadelesi sayarak mecliste defalarca soru önergesi veren eski Fazilet Partisi Urfa Milletvekili Niyazi Yanmaz’a, verdiği büyük destek için; Artvin’in küçücük Yusufeli ilçesi’nin, kocaman  yürekli Belediye Başkanı’na, bize verdiği cesaret için; eski Bartın Ulus Kaymakamı Noyan Özkan’a Bartın’a olan sevgisini, hukuki bilgi olarak bizlere aktardığı için;  Bartın Gazetesi sahibi Esen arkadaşımıza tarafsız basının nasıl olması gerektiğini tüm halka bir kez daha gösterdiği için, Ankara’daki meslek odalarındaki ve çeşitli bürokratik kadrolardaki adını sayamadığımız birçok arkadaşımıza verdikleri bilimsel ve bürokratik bilgiler için tekrar sevgilerimi ve teşekkürlerimi sunmak istiyorum..

Evet Sevgili Okur!..Tüm bu uzun ve yıpratıcı mücadeleden sonra Bartın’dan kaçırılan bu santral, birkaç ay sonra Samsun’da gündeme getirildi.Ancak Samsun halkının,yöre milletvekilleri ve belediye başkanlarının hemen hepsinin çabalarına rağmen, yapımı yangından mal kaçırırcasına bitirildi ve çalıştırılmaya başlandı.

Ve bizim en başta işaret ettiğimiz bilimsel sonuçlar çok değil, 1-2 ay sonra kendini gösterdi.Ama burada benim en çok önemsediğim ,üzerinde durmak istediğim konu şu ki;

Samsun Milletvekillerinin büyük kısmı ,Belediye Başkanlarının çoğu siyasi görüşlerini bir kenara bırakıp, halkın, vicdanının ve bilimin sesine kulak vererek bu konuda kıyasıya mücadele ettiler ve etmeye de devam ediyorlar..

Şimdi yine onların çabalarıyla TBMM Yolsuzlukları Araştırma komisyonu burada bazı yolsuzluklar olduğu  düşüncesi ile soruşturma açılmasını öneriyor.Bizler, bu konuda  kader arkadaşı olan Bartın’lılar ve Samsun’lular meclisin gerçekten tarafsız davranıp bu konuyu dürüstçe inceleyeceğine inanıyoruz, inanmak istiyoruz!..Ve biliyoruz ki, bu ülkede aldığı oyların sorumluluğunu taşıyan milletvekilleri ve belediye başkanları ile, ülkesini, yurttaşlarını seven mülki amirler ve bürokratlar da var..Ve iyi ki varlar, iyi ki varız!…

  24 Aralık 2003 – ‘ Susma,sustukça… ‘

Anayasa’nın 10. Maddesi “hiçkimse yasalar önünde din,dil,ırk,renk,cinsiyet,siyasi düşünce,felsefi inanç,mezhep ve benzeri sebeplerle ayrımcılık yapılmayacağını” ve “devlet organları ve idari makamlarının bütün işlemlerinde yasa önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorunda “olduğunu söyler..

Ama Anayasamız böyle söylerken ülkemizde bazı kamu kurum ve kuruluşlarında  (DSİ;TMO;TEDAŞ;DHMİ) iş ilanlarında erkek aday şartı aranır.Talim ve terbiye Kurulu’ndaki 5 kadının işine son verilir.Ama buna karşın üniversitelerde türbanlı kızlarımız hararetle mühendis,öğretmen,doktor olma savaşı verirler .Evet!..Yanlış duymadınız..İnsan Hakları Haftası’nın, kadınlara seçme seçilme hakkının  verilmesinin yıldönümünün kutlandığı bu günlerde kadınlarımız yani bizler sosyal yaşamdan çıkarılıp evlerimize kapatılmak üzere itiliyoruz sevgili okurlar..Kendimizi aldatmayalım!..Hele hele biz kadınlar olarak kendimizi hiç mi hiç aldatmayalım ve biran önce kıpırdayıp,yaşamlarımıza müdahele edelim.

Çünkü yıllardan beri toplumun her kesiminde,her alanda aktif olarak yer alabilen,her türlü meslek dalında mesleğinin gerektirdiği koşulları yerine getirebilen biz kadınlar ufak adımlarla evlerimizin dört duvarı ardına ve sosyal yaşamın dışına itiliyoruz.Eğer bu gün sessiz kalıp bu durumu kabullenirsek eğer,çok yakında Humeyni’nin İran’ı gibi bir Türkiye’de kara çarşaflar ardında ve evimizin dört duvarı arasında çocuk doğurup,büyütmeye mahkum edileceğiz.Elbette çocuk doğuracağız,elbette onları büyüteceğiz.Ama biz kadınlar analık gibi yüce bir görevi yerine getirip,erkek evlatlarımızı bile topluma katabiliyorsak eğer,bunun yanısıra her türlü görevin de altından kalkabilir,her türlü koşulda erkeklerimizle birlikte mücadele edebiliriz,tıpkı büyük önder Atatürk’ün dediği gibi..

Büyük önder Atatürk tam 80 yıl önce bizlere olan inancını ve güvenini şöyle dile getiriyordu:”Kadınlarımız bundan sonra haremlere kapatılmayacak,gizlenmeyecek,yüzlerini örtmeyecekler.Çünkü bu tüm ülkenin daha çok acılar çekmesine neden olacaktır.Türk kadınları ulusal bağımsızlığımız için savaş boyunca cesaretle dövüşmüşlerdir.Bu gün onlar özgür olmalı,eğitim olanaklarından yararlanmalı,erkeklerimizinkine eşit bir düzeye çıkarılmalıdırlar.Çünkü buna layıktırlar..Dünyanın hiçbir yerinde,hiçbir milletinde Anadolu köylü kadınının fevkinde kadın mesaisi zikretmek  imkanı yoktur ve dünyada hiçbir milletin kadını “ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım,milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar hizmet gösterdim” diyemez.”

Yine Atatürk 9 nisan 1928’de “laiklik” ilkesinin benimsenmesi üzerine;”bu kararla Türk kadınları,siyasal ve sosyal alanda pek çok batı ülkesindeki kadından daha üstün bir durum kazanmışlardır.Bundan sonra peçe altında,kafes ardında kadın kalmayacaktır.Türk kadınları bugün en önemli haklarını kazanmışlardır.Bundan ötürü ben bu kararı en önemli reformalarımızdan biri sayıyorum.”diyordu.

Evet sevgili kadınlar,bu sözler söyleneli 70-80 yıl geçti ama biz bugün bu sözleri ve devrimleri inkar etme anlamına gelen girişimlerle kafes arkasına,dört duvar arasına sokulmaya çalışılıyoruz.Bu nedenle biz kadınların isyanı var!..

Çünkü bizler herişin üstesinden gelebilecek bilgi ve zekaya sahibiz.Çünkü bizler erkekleri de yetiştirenleriz.Bu konuda kendimi örnek verirsem;”Tarım makinaları” mezunu bir Ziraat Mühendisiyim.Bu bölümü 18 erkek arkadaşımla birlikte tek kız öğrenci olarak okudum.başarımdan dolayı TEV(Türk Eğitim Vakfı)bursu ile okudum.belirtmekte yarar var sanırım,bu burs her bölümde en başarılı 2 öğrenciye verilir.Kendimden hareketle ben ve benim gibi birçok kadın yıllardan beri bu ülkede çeşitli meslek dallarında çalışmakta ve bu görevlerinin altından rahatlıkla kalkabilmektedirler.Bu DSİ’de de,TMO’nde de,yani tüm kamu kurum ve kuruluşlarında da böyledir.

Ancak son günlerde ne olduysa durum değişmiş ve tüm kamu kurumlarında kadın olmak hakkımızda eksi puan olarak yazılmaya başlanmıştır.Değişen biz kadınlar değil,beceri ve zekalarımız hiç değil;bizi yönetenlerin kafasıdır.Bu bizleri ikinci sınıf vatandaş görme anlayışımızdır.

AKP iktidarı biz kadınları açık açık ikinci sınıf yurttaş gördüğünü söylemeye korkmakta,takiyye yaparak,biz kadınları çok sevip,düşünüyormuşcasına açık arazi koşullarında zorlanacağımız önyargısıyla işe alımlarda erkek koşulunu savunmaktadır.

Bence bu girişim bizlere ve Atatürk devrimlerine karşı yapılmış veya yapılmaya çalışılan bir karşı devrim girişimidir.Bu bizlere,bizlerin yaşamlarına karşı atılmış olan bir bombadır.Terörizmi lanetlediğimiz bu günlerde iktidar tarafından yapılan bu ve buna benzer girişimler bize,bizim haklarımıza,bizim ve kızlarımızın yaşamlarına,geleceğimize atılmış olan bombalardır.

İsyanımız bu yüzdendir.Bu nedenle biz kadınlar acilen yaşamımıza,haklarımıza yapılmış bu saldırılara karşı mücadeleye başlamalıyız.Eğer bugün bu ve benzeri girişimlere susup,sessiz kalırsak eğer,yarın  geleceğimiz çok geç olabilir.Öyleyse bizler,biz kadınlar başta sözünü ettiğim iş başvurularına inatla başvuralım.Eğer bugün bu ve benzeri girişimlere susup,sessiz kalırsak eğer,yarın çok geç olabilir.

Öyleyse bizler,biz kadınlar başta sözünü ettiğim iş başvurularına inatla başvuralım.Eğer başvurularınız kabul edilmezse Barolar Birliği Kadın Komisyonları gerekli yasal mücadeleyi başlatmaya hazır,yeter ki siz başvurun.

Ayrıca biz kadınlar önümüzdeki yerel seçimleri hepimizin yaşamı ve geleceğimiz için bir sınav olarak görüp,oylarımızı ona göre vermeliyiz.Bizleri 2. Sınıf yurttaş olarak görüp,evlere kapamaya çalışan anlayışı temsil eden partilere oy vermeyerekio partilerden gelecek adaylık tekliflerini reddederek bu anlayışa olan tepkimizi gösterelim.(Bir parantez açarak eklemekte yarar var sanırım.Biz kadınları işe almaya yeterli görmeyen DSİ genel Müdürü’nün adı AKP İstanbul adayları arasında geçiyor.)

Ancak bu şekilde yaşamlarımıza müdahele etmiş ve kızlarımıza aydınlık bir gelecek bırakmış oluruz.

Öyleyse “haydi kadınlar inadına sokaklara,inadına sosyal yaşama!”…

 


Bu yazı Yazı kategorisine gönderilmiş ve , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bartın Gerçek Gazetesi-2003 için 5.792 cevap

 1. i love pron der ki:

  dAp6uz Im obliged for the article post.Much thanks again. Much obliged.

 2. her latest blog der ki:

  I simply want to tell you that I am just beginner to blogging and absolutely liked you’re web-site. Most likely I’m want to bookmark your site . You surely come with really good writings. Regards for sharing your webpage.

 3. Would you offer guest writers to write content in your case?

 4. Say, you got a nice article post.Thanks Again. Much obliged.

 5. Cindie der ki:

  Very informative blog article.Really looking forward to read more. Fantastic.

 6. Cindie der ki:

  I really liked your blog article.Much thanks again. Really Cool.

 7. Thanks-a-mundo for the article.Much thanks again. Will read on

 8. just beneath, are many absolutely not connected web sites to ours, on the other hand, they may be certainly really worth going over

 9. for more info der ki:

  Spot on with this write-up, I truly think this website needs rather more consideration. I?ll probably be again to read rather more, thanks for that info.

 10. to learn more der ki:

  You made some decent factors there. I regarded on the web for the issue and located most people will go along with with your website.

 11. click here der ki:

  I’а†ve recently started a web site, the information you offer on this site has helped me greatly. Thanks for all of your time & work.

 12. gian ta da nang der ki:

  Thanks for sharing, this is a fantastic blog post.Thanks Again. Fantastic.

 13. There as noticeably a bundle to learn about this. I assume you made certain nice points in features also.

 14. Spot on with this write-up, I absolutely feel this site needs a lot more attention. I all probably be returning to read more, thanks for the info!

 15. There as definately a great deal to know about this subject. I like all of the points you have made.

 16. Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your website is fantastic, as well as the content!

 17. hamptonbay der ki:

  Wow, great blog article.Much thanks again.

 18. Really enjoyed this post.Really thank you! Awesome.

 19. I think this is a real great article.Much thanks again. Will read on

 20. I see that you simply are making use of WordPress on your blog, wordpress could be the best.~ a-~*

 21. Aventus HR der ki:

  You could definitely see your skills in the work you write. The world hopes for even more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. Always follow your heart.

 22. More hints der ki:

  wonderful points altogether, you simply gained a brand new reader. What might you recommend in regards to your publish that you simply made a few days in the past? Any positive?

 23. instabeauty der ki:

  or understanding more. Thanks for excellent information I

 24. Pretty! This was a really wonderful article. Many thanks for providing this information.

 25. I value the blog post.Thanks Again. Fantastic.

 26. Looking forward to reading more. Great article.Thanks Again. Will read on

 27. captcha solver der ki:

  Major thanks for the blog.Really thank you! Fantastic.

 28. Thank you for another wonderful post. Where else could anyone get that type of information in such a perfect way of writing? I have a presentation next week, and I’m on the look for such information.

 29. Say, you got a nice article post.Really looking forward to read more. Really Cool.

 30. What as Happening i am new to this, I stumbled upon this I have found It absolutely useful and it has aided me out loads. I hope to contribute & help other users like its helped me. Good job.

 31. click here der ki:

  out there right now. (from what I ave read) Is that what you are using on

 32. this website der ki:

  Thanks for sharing, this is a fantastic article post.Really thank you! Cool.

 33. PokerQQ der ki:

  Wohh just what I was searching for, thankyou for putting up. Never say that marriage has more of joy than pain. by Euripides.

 34. Thanks for the auspicious writeup. It if truth be told was once a enjoyment account it.

 35. VFX Body der ki:

  Some genuinely quality articles on this internet site, bookmarked.

 36. Very good info. Lucky me I ran across your blog by accident (stumbleupon). I ave saved it for later!

 37. best oil pen der ki:

  Thanks for sharing this fine article. Very interesting ideas! (as always, btw)

 38. best vape pen der ki:

  You have observed very interesting details ! ps nice web site. I understand a fury in your words, But not the words. by William Shakespeare.

 39. Really appreciate you sharing this blog article.Really looking forward to read more. Want more. this site

 40. I cling on to listening to the reports lecture about receiving boundless online grant applications so I have been looking around for the top site to get one. Could you advise me please, where could i acquire some?

 41. Rattling fantastic information can be found on site.

 42. I’m so happy to read this. This is the kind of manual that needs to be given and not the random misinformation that is at the other blogs. Appreciate your sharing this greatest doc.

 43. Major thankies for the blog post.Really thank you! Really Great.

 44. Whats Taking place i am new to this, I stumbled upon this I have found It absolutely useful and it has helped me out loads. I am hoping to contribute & aid other customers like its aided me. Good job.

 45. visit website der ki:

  You, my friend, ROCK! I found just the info I already searched everywhere and just could not find it. What an ideal web-site.

 46. You made some clear points there. I looked on the internet for the topic and found most guys will approve with your website.

 47. Regards for this post, I am a big fan of this web site would like to go along updated.

 48. Merely wanna remark that you have a very nice internet site , I enjoy the style and design it actually stands out.

 49. Auto-estima der ki:

  This is a great tip especially to those fresh to the blogosphere. Short but very accurate information Many thanks for sharing this one. A must read article!

 50. Just wanna tell that this is extremely helpful, Thanks for taking your time to write this.

 51. to learn more der ki:

  Thanks for this post, I am a big big fan of this site would like to go along updated.

 52. click here der ki:

  Major thanks for the article post.Thanks Again. Want more.

 53. Thanks for sharing superb informations. Your web-site is very cool. I am impressed by the details that you¡¦ve on this site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found simply the information I already searched all over the place and simply couldn’t come across. What an ideal web site.

 54. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was great. I do not know who you are but certainly you’re going to a famous blogger if you aren’t already ;) Cheers!

 55. Good site! I truly love how it is easy on my eyes and the data are well written. I am wondering how I could be notified when a new post has been made. I’ve subscribed to your feed which must do the trick! Have a nice day!

 56. to learn more der ki:

  I value the article post.Thanks Again. Fantastic.

 57. Really Value this send, how can I make is hence that I get an alert transmit when you write a new article?

 58. Judi Online der ki:

  I thought it was going to be some boring old post, but it really compensated for my time. I will publish a link to this page on my weblog. I am sure my visitors will come across that quite useful

 59. This is the right webpage for anyone who really wants to find out about

 60. kamagra 100mg der ki:

  Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this write-up plus the rest of the site is also very good.

 61. It as not that I want to replicate your website, but I really like the pattern. Could you tell me which theme are you using? Or was it tailor made?

 62. to read more der ki:

  very nice post, i certainly love this website, keep on it

 63. recommend to my friends. I am confident they all be benefited from this site.

 64. Perfect piece of work you have done, this internet site is really cool with excellent information.

 65. There is noticeably a lot to realize about this. I suppose you made certain nice points in features also.

 66. click here der ki:

  I truly appreciate this post. I ave been looking all over for this! Thank goodness I found it on Google. You have made my day! Thx again.

 67. Thank you ever so for you blog post.Really thank you!

 68. themselves, particularly thinking about the fact that you simply could possibly have performed it if you ever decided. The pointers at the same time served to supply an incredible method to

 69. Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your site is fantastic, as well as the content!

 70. UsefulTunde.com der ki:

  I value the post.Thanks Again. Really Cool.

 71. Keep up the wonderful piece of work, I read few blog posts on this web site and I believe that your site is real interesting and has got bands of wonderful information.

 72. JosPoker der ki:

  Lovely just what I was searching for. Thanks to the author for taking his time on this one.

 73. Thanks-a-mundo for the post.Really looking forward to read more. Cool.

 74. Wow, that as what I was seeking for, what a material! existing here at this blog, thanks admin of this website.

 75. very handful of websites that occur to become comprehensive beneath, from our point of view are undoubtedly effectively really worth checking out

 76. Very good info. Lucky me I found your website by accident (stumbleupon). I ave bookmarked it for later!

 77. Thanks for sharing, this is a fantastic blog post.Thanks Again. Really Great.

 78. page who has shared this great paragraph at at this time.

 79. zvodret iluret der ki:

  Hello! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I genuinely enjoy reading your blog posts. Can you suggest any other blogs/websites/forums that cover the same topics? Thanks!

 80. I’а†ll right away take hold of your rss feed as I can not to find your email subscription hyperlink or newsletter service. Do you have any? Please let me recognise so that I could subscribe. Thanks.

 81. Homeserve Usa der ki:

  Well I truly enjoyed reading it. This post procured by you is very constructive for good planning.

 82. Hi there, I found your site by means of Google even as searching for a related subject, your site got here up, it appears good. I have bookmarked it in my google bookmarks.

 83. Home Service der ki:

  Hello there, You have done an excellent job. I will definitely digg it and personally suggest to my friends. I’m sure they’ll be benefited from this site.

 84. I was able to find good information from your articles.

 85. Muchos Gracias for your blog post. Cool.

 86. ED Reverser der ki:

  you made running a blog look easy. The overall glance

 87. It as going to be finish of mine day, but before ending I am reading this enormous post to improve my knowledge.

 88. Wonderful content you ave gotten in here.|

 89. Now I am going to do my breakfast, later than having my breakfast coming over again to read other news.|

 90. know more der ki:

  There as definately a lot to find out about this issue. I like all of the points you have made.

 91. this website der ki:

  When I open up your Rss feed it appears to be a ton of garbage, is the problem on my side?

 92. Spot on with this write-up, I actually assume this website wants rather more consideration. I all probably be once more to learn way more, thanks for that info.

 93. Whats Happening i am new to this, I stumbled upon this I have discovered It positively useful and it has aided me out loads. I hope to contribute & assist different users like its aided me. Good job.

 94. I’ve been browsing online more than 3 hours today, yet I by no means found any fascinating article like yours. It is pretty value enough for me. Personally, if all web owners and bloggers made just right content as you probably did, the internet can be much more helpful than ever before.

 95. Sonny Jech der ki:

  You can definitely see your enthusiasm in the work you write. The world hopes for more passionate writers like you who aren’t afraid to say how they believe. Always go after your heart.

 96. Awsome blog! I am loving it!! Will be back later to read some more. I am taking your feeds also

 97. Nice blog here! Also your site loads up fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as quickly as yours lol

 98. webactivism.com der ki:

  There is certainly noticeably a bundle to understand about this. I assume you made certain nice points in attributes also.

 99. agen poker der ki:

  Spot on with this write-up, I really assume this web site needs rather more consideration. I all most likely be once more to read much more, thanks for that info.

 100. Wow! I cant think I have found your weblog. Very useful information.

 101. Thanks again for the blog article.Really thank you! Cool.

 102. Hip-Hop joint der ki:

  I think this is a real great blog post.Much thanks again. Want more.

 103. SEO der ki:

  I will immediately grab your rss feed as I can not in finding your email subscription hyperlink or e-newsletter service. Do you have any? Please allow me recognize so that I may subscribe. Thanks.

 104. I truly appreciate this post.Really thank you! Great.

 105. It as not that I want to copy your web page, but I really like the pattern. Could you let me know which theme are you using? Or was it custom made?

 106. Technology der ki:

  whoah this blog is fantastic i really like studying your posts. Keep up the good work! You realize, many individuals are looking around for this information, you could help them greatly.

 107. I just couldn’t leave your web site before suggesting that I really enjoyed the standard information a person supply on your visitors? Is going to be back steadily to check out new posts.

 108. you have a terrific blog here! would you like to make some invite posts on my blog?

 109. Thank you ever so for you post.Really looking forward to read more. Will read on

 110. Thanks-a-mundo for the blog article.Really looking forward to read more. Really Cool.

 111. Is not it excellent if you acquire a fantastic post? Is not it fantastic after you locate a superb post? Supporting the weblog.. thankfully Enjoying the posting.. thanks a bunch

 112. visit website der ki:

  your blog. I too am an aspiring blog writer but I am still new to everything.

 113. Download Music der ki:

  Im obliged for the blog.Really thank you! Keep writing.

 114. Health News der ki:

  Hi, Neat post. There’s an issue with your website in web explorer, could test this¡K IE nonetheless is the marketplace chief and a huge section of other people will pass over your great writing because of this problem.

 115. 47hypes der ki:

  This blog was how do I say it? Relevant!! Finally I have found something that helped me. Many thanks!

 116. Shopping Styles der ki:

  Usually I don’t read article on blogs, but I wish to say that this write-up very forced me to try and do so! Your writing style has been surprised me. Thanks, very nice post.

 117. Incredible! This blog looks just like my old one! It as on a entirely different topic but it has pretty much the same layout and design. Superb choice of colors!

 118. Deedeesblog der ki:

  Well I sincerely liked reading it. This post procured by you is very useful for proper planning.

 119. Yeah ! life is like riding a bicycle. You will not fall unless you stop pedaling!!

 120. I simply wished to appreciate you once again. I am not sure the things I could possibly have made to happen in the absence of these suggestions revealed by you over that situation. It previously was a alarming concern for me personally, but being able to see the specialized mode you handled that forced me to leap for contentment. I’m grateful for your help and have high hopes you comprehend what a powerful job you were carrying out instructing the mediocre ones through a site. More than likely you have never encountered any of us.

 121. Its hard to find good help I am forever saying that its difficult to procure quality help, but here is

 122. Health Policy der ki:

  I like what you guys are up also. Such intelligent work and reporting! Keep up the superb works guys I¡¦ve incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my web site :)

 123. Hello there, You’ve done an excellent job. I will definitely digg it and personally suggest to my friends. I am confident they’ll be benefited from this site.

 124. Men'S Health der ki:

  Hello there, You’ve done an incredible job. I will definitely digg it and personally suggest to my friends. I am confident they will be benefited from this site.

 125. Very nice info and straight to the point. I don at know if this is in fact the best place to ask but do you folks have any ideea where to get some professional writers? Thanks

 126. Very interesting details you have observed, thank you for putting up.

 127. Thanks for the blog post.Really thank you! Much obliged.

 128. There as noticeably a bundle to find out about this. I assume you made certain nice points in features also.

 129. Wow, wonderful blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your web site is magnificent, let alone the content!

 130. Health der ki:

  Simply a smiling visitor here to share the love (:, btw outstanding style and design .

 131. Whats Happening i’m new to this, I stumbled upon this I have discovered It positively helpful and it has helped me out loads. I am hoping to give a contribution & assist other customers like its helped me. Great job.

 132. As I website possessor I believe the content matter here is rattling magnificent , appreciate it for your efforts. You should keep it up forever! Best of luck.

 133. Home der ki:

  We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your web site provided us with valuable info to work on. You’ve done an impressive job and our entire community will be grateful to you.

 134. I have been absent for some time, but now I remember why I used to love this site. Thank you, I will try and check back more frequently. How frequently you update your site?

 135. I keep listening to the newscast talk about receiving free online grant applications so I have been looking around for the top site to get one. Could you tell me please, where could i acquire some?

 136. Business Plan der ki:

  Very well written information. It will be helpful to everyone who employess it, as well as me. Keep doing what you are doing – for sure i will check out more posts.

 137. Business Week der ki:

  Great tremendous issues here. I am very satisfied to see your article. Thank you a lot and i’m taking a look forward to touch you. Will you please drop me a mail?

 138. Opportunity der ki:

  We’re a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your website provided us with valuable information to work on. You have done a formidable job and our whole community will be thankful to you.

 139. wow, awesome post.Much thanks again. Keep writing.

 140. I¡¦ve learn a few excellent stuff here. Certainly worth bookmarking for revisiting. I wonder how a lot effort you set to create one of these excellent informative web site.

 141. I keep listening to the newscast talk about receiving free online grant applications so I have been looking around for the top site to get one. Could you tell me please, where could i find some?

 142. you ave got an incredible blog here! would you like to make some invite posts on my blog?

 143. You made certain nice points there. I did a search on the subject and found a good number of people will have the same opinion with your blog.

 144. Asbestos der ki:

  You completed several good points there. I did a search on the matter and found mainly folks will agree with your blog.

 145. Nitalks.com der ki:

  It’а†s really a great and helpful piece of info. I’а†m happy that you simply shared this helpful info with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

 146. Regards for helping out, wonderful information.

 147. Business der ki:

  I have been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made good content as you did, the web will be much more useful than ever before.

 148. Wow, incredible blog format! How lengthy have you been blogging for? you made running a blog look easy. The total glance of your site is fantastic, as well as the content material!

 149. ppi claims ireland How can u add a flash slide show to your blogspot?

 150. find more here der ki:

  I truly like your weblog submit. Keep putting up far more useful info, we value it!

 151. click here der ki:

  wow, awesome blog post.Really thank you! Really Cool.

 152. Bandar Bola der ki:

  very nice post, i certainly love this website, carry on it

 153. This is a really good tip especially to those new to the blogosphere. Simple but very precise info Appreciate your sharing this one. A must read post!

 154. click here der ki:

  very handful of websites that happen to be detailed below, from our point of view are undoubtedly properly really worth checking out

 155. this wonderful read!! I definitely really liked every little

 156. buy lol account der ki:

  pretty useful material, overall I think this is really worth a bookmark, thanks

 157. The Internet is like alcohol in some sense. It accentuates what you would do anyway. If you want to be a loner, you can be more alone. If you want to connect, it makes it easier to connect.

 158. Wonderful items from I like to make use of a treatment for my personal itchy vagina because it helps keep me personally esteem as opposed to hearing simply a doctor.

 159. No one can deny from the quality of this video posted at this site, pleasant job, keep it all the time.

 160. mp4 download der ki:

  You are my function designs. Thanks for the write-up

 161. nnu der ki:

  Sweet blog! I found it while surfing around on Yahoo News.

 162. The pursuing are the different types of lasers we will be thinking about for the purposes I pointed out above:

 163. You made some good points there. I looked on the internet for the issue and found most people will consent with your site.

 164. Easy Cellar der ki:

  so much time I had spent for this information!

 165. Terrific paintings! This is the kind of info that should be shared around the net. Disgrace on Google for not positioning this submit higher! Come on over and talk over with my website. Thank you =)

 166. Women der ki:

  I really like your writing style, great information, thanks for posting : D.

 167. I think you have noted some very interesting details, thanks for the post.

 168. Travel der ki:

  I genuinely enjoy examining on this web site, it holds great posts. “One should die proudly when it is no longer possible to live proudly.” by Friedrich Wilhelm Nietzsche.

 169. After looking into a number of the blog posts on your blog, I truly like your technique of writing a blog. I book-marked it to my bookmark website list and will be checking back in the near future. Please visit my website as well and tell me how you feel.

 170. Web Design der ki:

  I dugg some of you post as I thought they were extremely helpful very beneficial

 171. Career And Jobs der ki:

  We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your web site provided us with valuable info to work on. You have done a formidable job and our whole community will be thankful to you.

 172. I’m so happy to read this. This is the kind of manual that needs to be given and not the random misinformation that’s at the other blogs. Appreciate your sharing this greatest doc.

 173. Sports der ki:

  You are a very smart individual!

 174. Home der ki:

  As a Newbie, I am constantly searching online for articles that can help me. Thank you

 175. Pets der ki:

  Simply wanna tell that this is very beneficial , Thanks for taking your time to write this.

 176. BMW service der ki:

  Im getting a javascript error, is anyone else?

 177. history of Mini der ki:

  This is one awesome article.Really thank you! Really Great.

 178. Mini service der ki:

  Usually I do not read article on blogs, but I wish to say that this write-up very pressured me to take a look at and do it! Your writing style has been surprised me. Thanks, very great article.

 179. Mercedes-Benz der ki:

  Im obliged for the post.Really thank you! Really Great.

 180. nonetheless, you command get bought an shakiness over that

 181. Web Design der ki:

  Some really prize content on this internet site , saved to my bookmarks .

 182. Web Design der ki:

  I have not checked in here for a while since I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I’ll add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend :)

 183. Very good blog post.Thanks Again. Awesome.

 184. Pretty! This was an extremely wonderful post. Thanks for supplying this information.

 185. I will immediately grab your rss as I can’t in finding your email subscription hyperlink or newsletter service. Do you’ve any? Kindly permit me recognize in order that I may subscribe. Thanks.

 186. Excellent read, I just passed this onto a friend who was doing some research on that. And he just bought me lunch because I found it for him smile Therefore let me rephrase that: Thank you for lunch!

 187. riverbed sd wan der ki:

  Sick! Just received a brand-new Pearl and I can now read your blog on my phone as browser, it didn at perform on my old one.

 188. Major thanks for the post.Really looking forward to read more. Will read on

 189. Home Service der ki:

  Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I’ve really enjoyed browsing your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 190. Travel der ki:

  You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something that I think I would never understand. It seems too complex and extremely broad for me. I’m looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 191. I truly appreciate this article.Thanks Again. Great.

 192. Hi there, I discovered your website by the use of Google at the same time as searching for a similar topic, your website came up, it appears great. I have bookmarked it in my google bookmarks.

 193. Say, you got a nice post.Really looking forward to read more. Fantastic.

 194. health news der ki:

  hello!,I like your writing so a lot! percentage we keep in touch extra about your article on AOL? I need an expert on this house to unravel my problem. May be that’s you! Having a look forward to look you.

 195. Kitchens der ki:

  I am so happy to read this. This is the type of manual that needs to be given and not the random misinformation that is at the other blogs. Appreciate your sharing this greatest doc.

 196. We’re a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your site provided us with valuable information to work on. You’ve done an impressive job and our entire community will be thankful to you.

 197. Generally I do not read article on blogs, but I would like to say that this write-up very pressured me to take a look at and do it! Your writing taste has been surprised me. Thanks, quite nice post.

 198. Nothing is more admirable than the fortitude with which millionaires tolerate the disadvantages of their wealth..

 199. time to look over it all at the moment but I have saved it and also added in your RSS feeds, so when

 200. This is a topic that as near to my heart Thank you! Where are your contact details though?

 201. Education der ki:

  Hiya, I am really glad I’ve found this info. Today bloggers publish just about gossips and internet and this is really annoying. A good blog with exciting content, that’s what I need. Thanks for keeping this web-site, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Cant find it.

 202. There is noticeably a bunch to realize about this. I feel you made various nice points in features also.

 203. Dating der ki:

  I went over this site and I conceive you have a lot of great information, bookmarked (:.

 204. Thank you, I ave recently been searching for info about this topic for ages and yours is the best I ave discovered till now. But, what about the bottom line? Are you sure in regards to the supply?

 205. Education der ki:

  I’m extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it’s rare to see a nice blog like this one these days..

 206. Fashion der ki:

  I have learn several just right stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting. I surprise how a lot attempt you place to create this sort of wonderful informative site.

 207. Thanks for the post.Really looking forward to read more. Really Great.

 208. Wow! This blog looks just like my old one! It as on a totally different subject but it has pretty much the same page layout and design. Superb choice of colors!

 209. this website der ki:

  There is noticeably a bundle to know about this. I assume you made sure nice factors in features also.

 210. Shopping der ki:

  Simply want to say your article is as surprising. The clarity in your post is simply nice and i could assume you’re an expert on this subject. Well with your permission allow me to grab your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the enjoyable work.

 211. The Silent Shard This may likely be fairly practical for many within your job opportunities I want to never only with my blogging site but

 212. Hey very nice web site!! Guy .. Excellent .. Amazing .. I will bookmark your website and take the feeds additionally…I’m satisfied to find so many helpful information here within the submit, we need develop extra strategies in this regard, thank you for sharing.

 213. Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your site is excellent, as well as the content!

 214. this website der ki:

  that is the end of this write-up. Here you will find some web pages that we think you will appreciate, just click the links over

 215. Legal der ki:

  What i don’t understood is actually how you are not really much more neatly-favored than you might be right now. You are very intelligent. You realize thus considerably relating to this subject, made me in my view consider it from a lot of varied angles. Its like men and women don’t seem to be fascinated except it is something to accomplish with Girl gaga! Your own stuffs excellent. At all times care for it up!

 216. gym fashion der ki:

  Hello my loved one! I wish to say that this post is amazing, nice written and come with approximately all vital infos. I would like to see extra posts like this .

 217. I like the helpful info you provide in your articles. I will bookmark your blog and check again here regularly. I’m quite sure I will learn many new stuff right here! Best of luck for the next!

 218. Hiya, I am really glad I’ve found this information. Today bloggers publish only about gossips and internet and this is really irritating. A good blog with exciting content, this is what I need. Thank you for keeping this site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Can’t find it.

 219. Travel der ki:

  Hello, you used to write fantastic, but the last several posts have been kinda boring… I miss your tremendous writings. Past several posts are just a bit out of track! come on!

 220. I saw a lot of useful material in this post!

 221. I have not checked in here for a while because I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I will add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend :)

 222. for details der ki:

  Wow, fantastic blog format! How long have you ever been running a blog for? you make blogging look easy. The entire look of your web site is excellent, let alone the content material!

 223. wow, awesome blog post.Much thanks again. Want more.

 224. Business der ki:

  I got what you mean , regards for posting .Woh I am lucky to find this website through google. “I was walking down the street wearing glasses when the prescription ran out.” by Steven Wright.

 225. Residential der ki:

  This is one awesome article.Really looking forward to read more. Awesome.

 226. Really enjoyed this blog.Really looking forward to read more. Fantastic.

 227. Income der ki:

  Howdy very cool web site!! Man .. Beautiful .. Wonderful .. I will bookmark your website and take the feeds additionally¡KI’m glad to search out numerous helpful info right here in the put up, we want develop extra techniques on this regard, thank you for sharing. . . . . .

 228. Business News der ki:

  Awsome post and straight to the point. I don’t know if this is truly the best place to ask but do you folks have any thoughts on where to employ some professional writers? Thanks :)

 229. Ali Afrouzi der ki:

  This very blog is definitely cool and also informative. I have picked helluva interesting advices out of it. I ad love to visit it again and again. Thanks!

 230. click here der ki:

  you have an excellent weblog right here! would you like to make some invite posts on my weblog?

 231. Income der ki:

  My wife and i have been thankful that Peter could round up his studies through the entire ideas he gained while using the site. It’s not at all simplistic to simply continually be freely giving tips which usually the rest could have been trying to sell. And we all realize we have got the blog owner to appreciate for that. Most of the explanations you’ve made, the simple web site navigation, the relationships your site aid to promote – it is most wonderful, and it is leading our son in addition to us know that that matter is pleasurable, which is pretty fundamental. Thanks for all!

 232. this website der ki:

  Your style is really unique in comparison to other folks I ave read stuff from. Thanks for posting when you have the opportunity, Guess I will just bookmark this web site.

 233. It as awesome for me to have a web site, which is good in favor of my know-how. thanks admin

 234. Really enjoyed this blog.Much thanks again. Fantastic.

 235. My wife and i were really thankful when Michael could do his inquiry from the precious recommendations he grabbed while using the weblog. It is now and again perplexing just to choose to be offering things men and women could have been trying to sell. So we keep in mind we need the website owner to give thanks to for this. All of the explanations you made, the simple blog menu, the friendships your site help to foster – it’s many spectacular, and it’s really helping our son in addition to us understand this idea is interesting, and that is rather important. Many thanks for the whole lot!

 236. The Lost Ways der ki:

  please visit the sites we comply with, which includes this a single, as it represents our picks through the web

 237. Business Letter der ki:

  I have been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the net will be a lot more useful than ever before.

 238. generic cialis der ki:

  Some really choice articles on this website , saved to bookmarks.

 239. This is one awesome post.Thanks Again. Fantastic.

 240. visit homepage der ki:

  Wow! Thank you! I always wanted to write on my blog something like that. Can I include a fragment of your post to my blog?

 241. I seriously get pleasure from your posts. Thank you

 242. web der ki:

  Only a smiling visitant here to share the love (:, btw great style.

 243. kaufen cialis der ki:

  You made some decent points there. I looked on the net for additional information about the issue and found most people will go along with your views on this web site.

 244. X-SIM EVO der ki:

  It’а†s in reality a nice and useful piece of info. I am glad that you simply shared this helpful information with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 245. pretty useful material, overall I consider this is worthy of a bookmark, thanks

 246. LASU News der ki:

  Well I sincerely liked studying it. This information offered by you is very helpful for accurate planning.

 247. Si vous etes interesse, faites le pas et contactez un des mediums qui fait partie de notre centre d aastrologie et laissez-vous predire votre futur.

 248. Network Advertising is naturally incredibly well-liked because it can earn you a lot of income inside a really short time frame..

 249. Health Gov der ki:

  Thank you a bunch for sharing this with all of us you really know what you’re speaking approximately! Bookmarked. Kindly also talk over with my website =). We can have a hyperlink exchange arrangement among us!

 250. Thank you for sharing your thoughts. I really appreciate your efforts and I am waiting for your further write ups thank you once again.

 251. Hi, i think that i saw you visited my site thus i came to “return the favor”.I am attempting to find things to improve my website!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

 252. cialis τιμή der ki:

  Really appreciate you sharing this blog article.Really looking forward to read more. Much obliged.

 253. levitra سعر der ki:

  lose weight diet just beneath, are quite a few completely not related websites to ours, nevertheless, they are certainly worth going over

 254. Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your site is excellent, let alone the content!

 255. Sports der ki:

  Nice post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Extremely helpful info particularly the last part :) I care for such information a lot. I was looking for this certain information for a long time. Thank you and best of luck.

 256. Very informative post.Much thanks again. Cool.

 257. Very well written article. It will be supportive to everyone who employess it, as well as me. Keep up the good work – can’r wait to read more posts.

 258. Very good article! We are linking to this particularly great content on our website. Keep up the good writing.

 259. Undeniably believe that which you said. Your favorite justification appeared to be on the net the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side-effects , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 260. Finance der ki:

  Howdy very nice site!! Man .. Excellent .. Wonderful .. I will bookmark your blog and take the feeds additionally¡KI am glad to search out so many helpful info here in the submit, we’d like work out more techniques in this regard, thank you for sharing. . . . . .

 261. I really wanted to compose a small message to be able to thank you for the fantastic concepts you are showing on this website. My extended internet look up has at the end of the day been compensated with professional tips to write about with my colleagues. I ‘d express that many of us readers are definitely lucky to be in a really good network with many lovely people with very beneficial things. I feel very blessed to have seen the web site and look forward to plenty of more amazing minutes reading here. Thank you once again for everything.

 262. It’s perfect time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you some interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article. I desire to read more things about it!

 263. Great tremendous issues here. I¡¦m very satisfied to look your post. Thanks a lot and i’m taking a look forward to touch you. Will you kindly drop me a e-mail?

 264. I like the helpful info you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check again here frequently. I am quite certain I will learn many new stuff right here! Good luck for the next!

 265. Very good info. Lucky me I came across your blog by accident (stumbleupon). I ave bookmarked it for later!

 266. Wow, wonderful blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your site is excellent, let alone the content!

 267. Really enjoyed this blog post.Much thanks again.

 268. visit website der ki:

  navigate to this website How do I put rss feeds on a classic blogger template?

 269. to read more der ki:

  Wow, great blog.Really thank you! Will read on

 270. Classtechblog der ki:

  Some truly quality posts on this site, bookmarked.

 271. hamptonbay der ki:

  I truly appreciate this blog post.Really looking forward to read more. Great.

 272. Business der ki:

  Hi my friend! I wish to say that this post is awesome, nice written and include almost all vital infos. I would like to peer extra posts like this.

 273. go der ki:

  My brother suggested I might like this website. He was entirely right. This post actually made my day. You cann at imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!

 274. Wonderful blog! I found it while browsing on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I ave been trying for a while but I never seem to get there! Thank you

 275. Travel der ki:

  Howdy very cool site!! Guy .. Beautiful .. Superb .. I’ll bookmark your blog and take the feeds also…I’m glad to search out a lot of useful info right here in the submit, we want develop extra strategies in this regard, thank you for sharing.

 276. click reference der ki:

  Why viewers still use to read news papers when in this technological globe everything is accessible on web?

 277. Web Design der ki:

  You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be actually something which I think I would never understand. It seems too complicated and extremely broad for me. I’m looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 278. here der ki:

  you ave an amazing blog right here! would you wish to make some invite posts on my weblog?

 279. website der ki:

  When someone writes an post he/she keeps the plan of a user in

 280. Health der ki:

  I do not even know how I ended up here, but I thought this post was great. I don’t know who you are but definitely you are going to a famous blogger if you are not already ;) Cheers!

 281. Home Warranty der ki:

  Wow! Thank you! I continually needed to write on my website something like that. Can I include a fragment of your post to my blog?

 282. Looking around While I was browsing today I saw a great post about

 283. visit this page der ki:

  Really informative article post.Really thank you! Want more.

 284. Mca reviews der ki:

  pretty helpful material, overall I imagine this is well worth a bookmark, thanks

 285. Health der ki:

  I like what you guys are up too. Such clever work and reporting! Carry on the superb works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my web site :) .

 286. Mp3 download der ki:

  pretty practical stuff, overall I consider this is well worth a bookmark, thanks

 287. Fashion der ki:

  You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something that I think I would never understand. It seems too complex and extremely broad for me. I’m looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 288. That was clever. I all be stopping back.

 289. Very good day i am undertaking research at this time and your website actually aided me

 290. I truly appreciate this post. I?аАТ’аЂа†ve been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. You ave made my day! Thx again

 291. Where is a good place start a website for business at a very low price?

 292. for more info der ki:

  Tirage divinatoire gratuit amour l horoscope d aujourd hui

 293. Intriguing post reminds Yeah bookmaking this

 294. I gotta bookmark this web site it seems extremely helpful extremely helpful

 295. This blog has lots of very useful stuff on it. Thanks for sharing it with me!

 296. Excellent read, I just passed this onto a colleague who was doing a little research on that. And he just bought me lunch since I found it for him smile Therefore let me rephrase that: Thank you for lunch!

 297. Utterly indited subject material, appreciate it for entropy. The earth was made round so we would not see too far down the road. by Karen Blixen.

 298. Hi, Neat post. There’s a problem with your web site in web explorer, might test this¡K IE nonetheless is the market leader and a large part of other folks will omit your fantastic writing due to this problem.

 299. Travel der ki:

  Some genuinely prime articles on this site, saved to my bookmarks .

 300. Looking forward to reading more. Great blog article. Awesome.

 301. Im obliged for the blog.Really looking forward to read more. Want more.

 302. Fashion der ki:

  I got what you intend, thanks for putting up.Woh I am happy to find this website through google. “Success is dependent on effort.” by Sophocles.

 303. News der ki:

  I really like your writing style, excellent information, thank you for posting :D . “Much unhappiness has come into the world because of bewilderment and things left unsaid.” by Feodor Mikhailovich Dostoyevsky.

 304. News der ki:

  Very interesting info !Perfect just what I was looking for! “Time is money.” by Benjamin Franklin.

 305. Great post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Extremely useful information particularly the last part :) I care for such information a lot. I was looking for this certain information for a long time. Thank you and best of luck.

 306. Online Business der ki:

  You can definitely see your enthusiasm within the paintings you write. The arena hopes for more passionate writers such as you who aren’t afraid to mention how they believe. All the time go after your heart.

 307. News der ki:

  I genuinely enjoy looking at on this web site , it has good blog posts. “Violence commands both literature and life, and violence is always crude and distorted.” by Ellen Glasgow.

 308. News der ki:

  But wanna tell that this is very useful , Thanks for taking your time to write this.

 309. This is very interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your great post. Also, I have shared your site in my social networks!

 310. This website was how do you say it? Relevant!! Finally I ave found something which helped me. Thank you!

 311. News der ki:

  Great – I should definitely pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related information ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, site theme . a tones way for your client to communicate. Excellent task.

 312. Easy Cellar der ki:

  Really enjoyed this post.Really looking forward to read more.

 313. Fashion der ki:

  I simply couldn’t go away your web site before suggesting that I really loved the standard information an individual provide on your guests? Is going to be back often to investigate cross-check new posts.

 314. Mca reviews der ki:

  of course, research is paying off. I enjoy you sharing your point of view.. Great thoughts you have here.. I value you discussing your point of view..

 315. News der ki:

  I really appreciate this post. I have been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. You’ve made my day! Thx again!

 316. Wow, this piece of writing is good, my sister is analyzing such things, so I am going to let know her.

 317. In fact no matter if someone doesn at be aware of afterward its

 318. Well I definitely liked reading it. This tip offered by you is very practical for proper planning.

 319. leah goti der ki:

  Im obliged for the blog post.Really thank you! Really Cool.

 320. pretty practical material, overall I believe this is really worth a bookmark, thanks

 321. Usually I do not read article on blogs, but I would like to say that this write-up very forced me to try and do it! Your writing style has been amazed me. Thanks, quite nice article.

 322. News der ki:

  I’ve been browsing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my view, if all web owners and bloggers made good content as you did, the web will be a lot more useful than ever before.

 323. That as in fact a good movie stated in this post about how to write a piece of writing, therefore i got clear idea from here.

 324. minute but I have saved it and also added your RSS feeds, so when I have time I

 325. News der ki:

  I like what you guys are up too. Such intelligent work and reporting! Carry on the superb works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my web site :) .

 326. titangel.com der ki:

  Really enjoyed this article. Will read on

 327. News der ki:

  F*ckin’ remarkable issues here. I am very glad to peer your post. Thank you so much and i’m looking ahead to contact you. Will you kindly drop me a e-mail?

 328. Business News der ki:

  We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your web site offered us with valuable info to work on. You have done a formidable job and our whole community will be grateful to you.

 329. Im obliged for your blog. Much say thanks a lot. Keep indications for.

 330. visit website der ki:

  user in his/her mind that how a user can know it. So that as why this article is amazing. Thanks!

 331. visit website der ki:

  Thanks-a-mundo for the article post.Thanks Again. Much obliged.

 332. Fashion der ki:

  I like this website very much, Its a really nice billet to read and incur info . “Being powerful is like being a lady. If you have to tell people you are, you aren’t.” by Margaret Hilda Thatcher.

 333. cbd oil der ki:

  I truly appreciate this article post.Really thank you! Will read on

 334. hoi dap viet der ki:

  Your chosen article writing is pleasant.

 335. trang tri noel der ki:

  Merely wanna say that this is very helpful, Thanks for taking your time to write this.

 336. san pham noel der ki:

  Really informative blog article.Really thank you! Keep writing.

 337. trang tri noel der ki:

  This unique blog is no doubt awesome and also factual. I have found many helpful tips out of this amazing blog. I ad love to return every once in a while. Thanks!

 338. Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with a few pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is excellent blog. A great read. I’ll definitely be back.

 339. san pham noel der ki:

  to get my own, personal blog now my site; camping stove bbq

 340. Naga Poker der ki:

  pretty useful material, overall I feel this is really worth a bookmark, thanks

 341. Hi, Neat post. There is a problem with your website in internet explorer, could test this… IE still is the marketplace leader and a large element of people will pass over your excellent writing due to this problem.

 342. Really appreciate you sharing this article post.Really looking forward to read more.

 343. Im obliged for the article post.Really looking forward to read more. Really Cool.

 344. Very good article! We are linking to this great content on our website. Keep up the great writing.

 345. Wow! This could be one particular of the most helpful blogs We have ever arrive across on this subject. Basically Wonderful. I am also an expert in this topic so I can understand your hard work.

 346. Major thankies for the article post. Much obliged.

 347. News der ki:

  Its good as your other content : D, appreciate it for posting . “The art of love … is largely the art of persistence.” by Albert Ellis.

 348. custom shoes der ki:

  In fact, the most effective issue about this film is how excellent it is actually as an epic quest film instead of how hilarious it as.

 349. Great blog here! Also your site loads up very fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol

 350. Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with a few pics to drive the message home a little bit, but other than that, this is great blog. A great read. I’ll certainly be back.

 351. Some really fantastic content on this website , thanks for contribution.

 352. Law Firm der ki:

  I needed to send you that little remark to say thanks over again on the gorgeous advice you’ve discussed on this page. This has been so particularly open-handed with you to make without restraint all that many people would have marketed for an e-book to end up making some bucks on their own, particularly seeing that you might have tried it if you ever decided. The good ideas additionally served to become a fantastic way to recognize that other individuals have the identical keenness really like my very own to figure out a lot more regarding this problem. I think there are lots of more enjoyable moments ahead for individuals that examine your blog post.

 353. Health der ki:

  I like this web site very much, Its a really nice billet to read and get information. “From now on, ending a sentence with a preposition is something up with which I will not put.” by Sir Winston Churchill.

 354. I think this is a real great article. Want more.

 355. Business Line der ki:

  We’re a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your site provided us with valuable information to work on. You have done a formidable job and our whole community will be grateful to you.

 356. Wow! Thank you! I continually needed to write on my site something like that. Can I take a portion of your post to my blog?

 357. Hello my family member! I want to say that this post is awesome, great written and include approximately all vital infos. I’d like to see more posts like this.

 358. You are my inhalation , I possess few blogs and sometimes run out from to brand.

 359. visit website der ki:

  Thank you, I ave been seeking for details about this subject for ages and yours is the best I ave found so far.

 360. Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your site is excellent, let alone the content!

 361. Fashion der ki:

  I think this is among the most significant information for me. And i am glad reading your article. But want to remark on few general things, The site style is perfect, the articles is really nice : D. Good job, cheers

 362. Im thankful for the blog article.Much thanks again. Want more.

 363. louis vuitton travel case ??????30????????????????5??????????????? | ????????

 364. Web Design der ki:

  Generally I do not read post on blogs, however I would like to say that this write-up very forced me to check out and do it! Your writing taste has been surprised me. Thank you, quite great post.

 365. website der ki:

  Your style is really unique compared to other folks I ave read stuff from. I appreciate you for posting when you ave got the opportunity, Guess I all just bookmark this web site.

 366. site der ki:

  Im obliged for the blog.Much thanks again. Cool.

 367. Software Online der ki:

  Hey There. I found your blog using msn. This is a very well written article. I’ll be sure to bookmark it and return to read more of your useful info. Thanks for the post. I will definitely return.

 368. Fashion der ki:

  I like what you guys are up also. Such clever work and reporting! Carry on the superb works guys I’ve incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my web site :) .

 369. link der ki:

  You have made some decent points there. I looked on the web for more info about the issue and found most people will go along with your views on this site.

 370. Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to more added agreeable from you! By the way, how could we communicate?

 371. Car Auctions UK der ki:

  Wow! Thank you! I continuously wanted to write on my site something like that. Can I take a portion of your post to my site?

 372. Car Specials der ki:

  I would like to voice my affection for your kindness giving support to men who really need guidance on in this concept. Your special commitment to getting the message across has been astonishingly insightful and has really permitted professionals like me to achieve their endeavors. Your own helpful recommendations entails so much a person like me and a whole lot more to my colleagues. Many thanks; from everyone of us.

 373. TorchBankz.com der ki:

  Really enjoyed this blog article.Really looking forward to read more. Great.

 374. Attorney At Law der ki:

  Great blog here! Also your website lots up very fast! What host are you the use of? Can I get your associate hyperlink to your host? I wish my web site loaded up as quickly as yours lol

 375. Law Firm der ki:

  wonderful submit, very informative. I’m wondering why the opposite experts of this sector don’t notice this. You should proceed your writing. I am sure, you have a great readers’ base already!

 376. Job and Career der ki:

  I am continuously invstigating online for articles that can aid me. Thank you!

 377. Animal and Pet der ki:

  Hello. splendid job. I did not anticipate this. This is a fantastic story. Thanks!

 378. Chispalace der ki:

  Some genuinely wonderful posts on this website , thanks for contribution.

 379. You have brought up a very excellent points , thanks for the post.

 380. Law Dictionary der ki:

  Thanks for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do some research about this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more clear from this post. I am very glad to see such wonderful information being shared freely out there.

 381. Cheap Cars der ki:

  Great awesome things here. I¡¦m very satisfied to look your article. Thanks so much and i’m having a look ahead to contact you. Will you please drop me a mail?

 382. There is noticeably a lot to identify about this. I feel you made certain good points in features also.

 383. lasik bangkok der ki:

  Thanks so much for the article.Really thank you! Cool.

 384. this website der ki:

  Ita??a?аАа’аАТ‚аЂ s actually a nice and helpful piece of information. I am happy that you simply shared this helpful info with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 385. You produced some decent factors there. I looked on the internet for that problem and identified most individuals will go coupled with in addition to your web internet site.

 386. Bobsweep review der ki:

  This very blog is no doubt entertaining as well as diverting. I have picked helluva handy advices out of this blog. I ad love to go back again soon. Thanks a lot!

 387. Thanks again for the blog article.Really looking forward to read more. Really Cool.

 388. I think, what is it аАа’аАТ‚б‚Т€Т a false way. And from it it is necessary to turn off.

 389. Im thankful for the article.Thanks Again. Will read on

 390. Simply wanna remark on few general things, The website pattern is perfect, the written content is real great. “Some for renown, on scraps of learning dote, And think they grow immortal as they quote.” by Edward Young.

 391. just beneath, are a lot of totally not connected web-sites to ours, nevertheless, they may be surely really worth going over

 392. I think, that you commit an error. I can defend the position. Write to me in PM, we will communicate.

 393. I was recommended this web position by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as rejection one to boot get such detailed concerning my problem. You are amazing! Thanks!

 394. I’а†ve recently started a site, the info you offer on this website has helped me greatly. Thank you for all of your time & work.

 395. Travel der ki:

  I conceive you have remarked some very interesting points , regards for the post.

 396. What a lovely blog page. I will surely be back. Please maintain writing!

 397. I have been examinating out a few of your articles and i can claim clever stuff. I will definitely bookmark your website.

 398. Home Warranty der ki:

  I have been checking out many of your stories and i can claim pretty clever stuff. I will definitely bookmark your blog.

 399. Mobile Auto der ki:

  You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something which I think I would never understand. It seems too complex and very broad for me. I am looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 400. I value the blog.Really looking forward to read more. Great.

 401. Your style is really unique in comparison to other people I ave read stuff from. Thanks for posting when you ave got the opportunity, Guess I will just bookmark this page.

 402. Very neat article post.Really thank you! Want more.

 403. tzm parts der ki:

  Terrific article. I am just expecting a lot more. You happen to be this kind of good creator.

 404. This can be an awesome website. and i desire to visit this just about every day from the week.

 405. As a Newbie, I am always exploring online for articles that can benefit me. Thank you

 406. agarioaz.org der ki:

  Hi my friend! I wish to say that this post is amazing, nice written and come with approximately all important infos. I¡¦d like to see extra posts like this .

 407. It is the best time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I’ve read this post and if I could I wish to suggest you some interesting things or advice. Maybe you can write next articles referring to this article. I wish to read more things about it!

 408. I truly appreciate this post. I have been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. You’ve made my day! Thanks again

 409. Great ¡V I should definitely pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related information ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, website theme . a tones way for your client to communicate. Excellent task..

 410. zvodretiluret der ki:

  What i don’t understood is if truth be told how you are not really a lot more smartly-liked than you might be now. You’re so intelligent. You understand therefore considerably in the case of this topic, produced me for my part consider it from so many numerous angles. Its like men and women aren’t fascinated until it’s something to do with Lady gaga! Your personal stuffs nice. All the time handle it up!

 411. I have read several excellent stuff here. Certainly price bookmarking for revisiting. I wonder how much effort you put to create such a great informative web site.

 412. You actually make it seem so easy along with your presentation but I in finding this topic to be really one thing that I feel I would never understand. It kind of feels too complicated and very extensive for me. I am taking a look ahead for your subsequent publish, I will attempt to get the dangle of it!

 413. Thanks for sharing your ideas. The one thing is that scholars have an option between government student loan as well as a private education loan where it truly is easier to go with student loan online debt consolidation than through the federal education loan.

 414. You actually make it appear really easy together with your presentation however I find this matter to be actually something which I feel I’d never understand. It kind of feels too complicated and extremely large for me. I am having a look forward in your subsequent publish, I will attempt to get the hang of it!

 415. I think other website proprietors should take this website as an model, very clean and great user friendly style and design, let alone the content. You’re an expert in this topic!

 416. attorney der ki:

  I am always browsing online for articles that can assist me. Thank you!

 417. Oxford Health der ki:

  You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something which I think I would never understand. It seems too complicated and extremely broad for me. I’m looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 418. Often have Great blog right here! after reading, i decide to buy a sleeping bag ASAP

 419. the internet. You actually know how to bring a problem to light

 420. visit website der ki:

  You ave made some good points there. I checked on the internet to find out more about the issue and found most people will go along with your views on this website.

 421. Job and Career der ki:

  I precisely wanted to appreciate you once again. I’m not certain the things that I would’ve achieved in the absence of the type of strategies provided by you concerning that concern. This has been a very scary problem for me, nevertheless finding out this expert fashion you managed it took me to weep with happiness. I’m grateful for the assistance and in addition pray you really know what an amazing job your are providing instructing people today through your web blog. I am certain you’ve never come across all of us.

 422. Very informative article.Really looking forward to read more. Fantastic.

 423. click here der ki:

  There as definately a lot to learn about this topic. I really like all the points you made.

 424. Animal and Pet der ki:

  Well I truly liked reading it. This subject offered by you is very effective for good planning.

 425. Thanks-a-mundo for the blog. Will read on

 426. cheap smm panel der ki:

  Very interesting information!Perfect just what I was searching for! Charity is injurious unless it helps the recipient to become independent of it. by John Davidson Rockefeller, Sr..

 427. Here der ki:

  This is very I will invite all my friends to your blog, you really got a great blog..-,:,

 428. keep up the superb piece of work, I read few articles on this web site and I think that your web site is very interesting and has got sets of excellent information.

 429. I value the blog.Really looking forward to read more. Great.

 430. Im obliged for the post.Thanks Again. Keep writing.

 431. spy camera pen der ki:

  Wow, great blog article.Thanks Again. Fantastic.

 432. renovation der ki:

  Excellent post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Extremely useful info particularly the last part :) I care for such information a lot. I was looking for this particular information for a long time. Thank you and best of luck.

 433. kitchen ideas der ki:

  excellent points altogether, you simply won a logo new reader. What might you suggest about your post that you simply made some days ago? Any certain?

 434. better health der ki:

  My wife and i have been so happy Edward could finish up his studies using the ideas he discovered from your own blog. It’s not at all simplistic to just happen to be releasing tricks which many people could have been selling. So we fully grasp we now have the writer to thank for this. The main illustrations you have made, the easy site navigation, the relationships you can make it possible to create – it’s many awesome, and it’s really facilitating our son and us reason why the issue is brilliant, and that’s particularly essential. Thank you for all the pieces!

 435. pen camera der ki:

  Very good blog post. I definitely love this website. Thanks!

 436. Your style is really unique in comparison to other people I ave read stuff from. I appreciate you for posting when you have the opportunity, Guess I will just bookmark this page.

 437. I’а†ve not too long ago started a weblog, the info you supply on this site has helped me considerably. Thanks for all your time & perform.

 438. Roofing der ki:

  wonderful points altogether, you just won a new reader. What might you recommend in regards to your publish that you just made a few days ago? Any positive?

 439. I do trust all the ideas you have introduced for your post. They are really convincing and will certainly work. Nonetheless, the posts are too quick for beginners. May you please extend them a bit from subsequent time? Thank you for the post.

 440. this website der ki:

  Usually I do not read post on blogs, but I wish to say that this write-up very pressured me to try and do it! Your writing taste has been amazed me. Thanks, very nice post.

 441. Im thankful for the blog.Really thank you! Great.

 442. for more info der ki:

  Very good write-up. I certainly appreciate this site. Stick with it!

 443. Toronto Limo der ki:

  Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your site is fantastic, let alone the content!

 444. into his role as head coach of the Pittsburgh click here to find out more did.

 445. Share This der ki:

  Terrific post but I was wanting to know if you could write

 446. great issues altogether, you just won a logo new reader. What would you recommend about your publish that you just made a few days ago? Any certain?

 447. You can certainly see your expertise within the work you write. The sector hopes for even more passionate writers such as you who aren’t afraid to mention how they believe. At all times go after your heart.

 448. It¡¦s in point of fact a nice and helpful piece of info. I am glad that you simply shared this useful information with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 449. I want to show my love for your kind-heartedness for folks who need help with the area of interest. Your special commitment to getting the solution along appears to be rather significant and has in most cases allowed men and women just like me to attain their ambitions. Your new useful tips and hints entails much to me and extremely more to my mates. Many thanks; from each one of us.

 450. Hello.This post was really motivating, especially since I was searching for thoughts on this issue last Thursday.

 451. visit website der ki:

  Major thanks for the article.Really thank you! Cool.

 452. online games der ki:

  Wow! Thank you! I permanently needed to write on my site something like that. Can I include a portion of your post to my website?

 453. Hiya, I’m really glad I’ve found this info. Nowadays bloggers publish just about gossips and web and this is really irritating. A good web site with exciting content, that is what I need. Thank you for keeping this website, I will be visiting it. Do you do newsletters? Can not find it.

 454. Whats Going down i am new to this, I stumbled upon this I have found It absolutely useful and it has aided me out loads. I hope to contribute & aid other users like its helped me. Good job.

 455. for more info der ki:

  Spot on with this write-up, I truly feel this web site needs a lot more attention. I all probably be back again to read more, thanks for the info!

 456. Home Warranty der ki:

  I’m still learning from you, while I’m trying to reach my goals. I certainly enjoy reading all that is written on your website.Keep the information coming. I liked it!

 457. Property der ki:

  Super-Duper site! I am loving it!! Will be back later to read some more. I am bookmarking your feeds also

 458. Great awesome issues here. I¡¦m very happy to see your post. Thank you a lot and i am having a look forward to touch you. Will you please drop me a mail?

 459. I’m really impressed with your writing skills and also with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it’s rare to see a great blog like this one today..

 460. Nice blog here! Also your website loads up fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as quickly as yours lol

 461. I enjoy you because of every one of your labor on this web page. My mum really likes getting into internet research and it is obvious why. My partner and i learn all regarding the lively means you give precious guides via this web blog and even welcome contribution from website visitors about this concern plus my girl is certainly understanding a great deal. Take advantage of the remaining portion of the new year. You are doing a good job.

 462. It is in point of fact a nice and useful piece of information. I¡¦m happy that you just shared this useful info with us. Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.

 463. Games der ki:

  It is appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or advice. Maybe you can write next articles referring to this article. I desire to read more things about it!

 464. As a Newbie, I am permanently browsing online for articles that can be of assistance to me. Thank you

 465. casinos reviews der ki:

  Major thankies for the blog article. Will read on

 466. mindbrave.com der ki:

  Wow! This can be one particular of the most useful blogs We have ever arrive across on this subject. Basically Magnificent. I am also a specialist in this topic so I can understand your effort.

 467. Renovation der ki:

  You are a very bright person!

 468. pedophile der ki:

  Hi there, I found your site via Google while looking for a similar topic, your web site got here up, it appears good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

 469. biatech.org der ki:

  Keep working ,impressive job!

 470. vay the chap der ki:

  Very neat blog article.Thanks Again. Great.

 471. online. I am going to recommend this blog!

 472. wow, awesome blog post.Thanks Again. Great.

 473. flight discount der ki:

  I think other website proprietors should take this site as an model, very clean and fantastic user genial style and design, let alone the content. You are an expert in this topic!

 474. spy pen der ki:

  we like to honor lots of other world-wide-web web sites around the internet, even if they aren

 475. cryptocurrency der ki:

  Major thankies for the blog article.Thanks Again. Really Great. this site

 476. of time to get rid of plaque. Be sure to give your self sufficient just about every early early morning and

 477. Health Products der ki:

  wonderful submit, very informative. I’m wondering why the opposite specialists of this sector don’t notice this. You should continue your writing. I am sure, you have a huge readers’ base already!

 478. It as hard to locate knowledgeable individuals within this topic, having said that you be understood as guess what takes place you are discussing! Thanks

 479. It is truly a great and helpful piece of info. I am satisfied that you shared this useful information with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 480. Normally I don at read post on blogs, however I would like to say that this write-up very forced me to check out and do it! Your writing taste has been amazed me. Thank you, very nice post.

 481. Homepage der ki:

  Thanks again for the blog post.Thanks Again. Great.

 482. Mate! This blog is cool. How did you make it look like this !

 483. Health Products der ki:

  I like the valuable info you provide in your articles. I will bookmark your blog and check again here frequently. I am quite sure I will learn lots of new stuff right here! Best of luck for the next!

 484. I am really impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Anyway keep up the nice quality writing, it’s rare to see a nice blog like this one nowadays..

 485. Thanks a bunch for sharing this with all people you really know what you are speaking approximately! Bookmarked. Please additionally consult with my website =). We could have a link exchange contract between us!

 486. Heya i’m for the first time here. I came across this board and I find It truly useful & it helped me out much. I hope to give something back and aid others like you aided me.

 487. I simply could not leave your site prior to suggesting that I extremely enjoyed the standard information a person provide in your visitors? Is going to be again steadily in order to investigate cross-check new posts

 488. Health Gov der ki:

  It is actually a great and helpful piece of info. I am happy that you simply shared this useful information with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 489. bitcoin der ki:

  There is obviously a bundle to know about this. I feel you made various good points in features also.

 490. Health Products der ki:

  Hi there very nice blog!! Guy .. Excellent .. Superb .. I’ll bookmark your blog and take the feeds additionally¡KI’m satisfied to find so many useful information here in the submit, we’d like work out extra techniques in this regard, thanks for sharing. . . . . .

 491. Men'S Health der ki:

  You can certainly see your expertise in the paintings you write. The sector hopes for more passionate writers such as you who are not afraid to say how they believe. Always follow your heart.

 492. It is actually a great and useful piece of information. I am satisfied that you simply shared this useful information with us. Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.

 493. Beauty Shop der ki:

  I do consider all the ideas you have offered for your post. They are very convincing and will definitely work. Nonetheless, the posts are too brief for beginners. May you please prolong them a little from next time? Thank you for the post.

 494. I would like to thank you for the efforts you have put in writing this web site. I am hoping the same high-grade website post from you in the upcoming also. In fact your creative writing abilities has inspired me to get my own site now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a great example of it.

 495. As I site possessor I believe the content matter here is rattling fantastic , appreciate it for your hard work. You should keep it up forever! Best of luck.

 496. Men'S Health der ki:

  You actually make it appear really easy together with your presentation however I to find this topic to be actually something that I feel I would by no means understand. It kind of feels too complex and very extensive for me. I am having a look forward in your subsequent publish, I¡¦ll try to get the cling of it!

 497. womens health der ki:

  I just wanted to compose a quick word to thank you for all the precious tips you are writing at this website. My considerable internet search has at the end of the day been paid with high-quality information to write about with my friends. I ‘d point out that most of us site visitors are truly endowed to live in a wonderful network with so many marvellous professionals with beneficial points. I feel somewhat fortunate to have seen your webpages and look forward to many more thrilling moments reading here. Thanks a lot again for all the details.

 498. hat shop der ki:

  Heya i am for the first time here. I found this board and I find It really useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and help others like you aided me.

 499. investment der ki:

  Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to more added agreeable from you! However, how can we communicate?

 500. Hello there, You have done a great job. I’ll certainly digg it and personally recommend to my friends. I’m confident they will be benefited from this website.

 501. Right now it seems like Drupal could be the preferred blogging platform available at the moment. (from what I ave read) Is the fact that what you are using in your weblog?

 502. I’m so happy to read this. This is the kind of manual that needs to be given and not the accidental misinformation that is at the other blogs. Appreciate your sharing this best doc.

 503. pedophile der ki:

  Hi! I simply would like to offer you a huge thumbs up for the excellent information you have got here on this post. I am returning to your site for more soon.

 504. mall los cabos der ki:

  I think this is a real great article. Will read on

 505. Very good post. I certainly appreciate this website. Keep writing!

 506. Thanks so much for the blog.Really looking forward to read more. Will read on

 507. ulthera der ki:

  Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your site is great, as well as the content!

 508. Grisel der ki:

  Wow, great article post.Much thanks again. Great.

 509. Luvenia der ki:

  yay google is my queen aided me to find this outstanding web site !.

 510. homosexual der ki:

  Hi, i believe that i saw you visited my website thus i came to return the prefer?.I’m attempting to to find things to enhance my web site!I guess its adequate to use some of your ideas!!

 511. Bridgette der ki:

  Thank you for your post.Really looking forward to read more. Keep writing.

 512. Tatiana der ki:

  Thanks, I ave recently been searching for facts about this subject for ages and yours is the best I ave found so far.

 513. Mitzie der ki:

  This is one awesome article post. Fantastic.

 514. I¡¦ve been exploring for a bit for any high quality articles or weblog posts on this sort of space . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this site. Studying this info So i am happy to express that I’ve a very excellent uncanny feeling I found out exactly what I needed. I so much without a doubt will make certain to do not put out of your mind this site and provides it a look on a relentless basis.

 515. Keiko der ki:

  When I originally commented I appear to have clicked the

 516. Sandi der ki:

  Im thankful for the article post.Really looking forward to read more. Keep writing.

 517. Kesha der ki:

  Thanks so much for the article. Keep writing.

 518. There is noticeably a bundle to know about this. I assume you made certain nice points in features also.

 519. Tiffany der ki:

  There as definately a great deal to learn about this subject. I like all of the points you have made.

 520. Im grateful for the blog article.Really thank you! Want more.

 521. you’re in reality a just right webmaster. The site loading pace is incredible. It sort of feels that you’re doing any unique trick. Also, The contents are masterpiece. you have done a great process in this subject!

 522. you heard about this new site ? Dallas SEO

 523. Mca scam der ki:

  Vale Flash O PORTAL MUTIMDIA DO VALE DO PARABA

 524. this website der ki:

  This is a topic that as near to my heart Best wishes! Exactly where are your contact details though?

 525. visit website der ki:

  I surely did not realize that. Learnt a thing new nowadays! Thanks for that.

 526. Really enjoyed this blog.Really thank you! Want more.

 527. Normally I do not learn post on blogs, but I would like to say that this write-up very forced me to try and do it! Your writing taste has been surprised me. Thanks, very great post.

 528. Super-Duper website! I am loving it!! Will come back again. I am taking your feeds also

 529. Natural Makeup der ki:

  Awsome post and right to the point. I am not sure if this is truly the best place to ask but do you people have any thoughts on where to get some professional writers? Thanks :)

 530. Natural Makeup der ki:

  It¡¦s in point of fact a great and useful piece of info. I am glad that you just shared this helpful info with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

 531. Lipstick der ki:

  Good ¡V I should certainly pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all tabs as well as related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, site theme . a tones way for your customer to communicate. Nice task..

 532. Business Owner der ki:

  hello there and thank you for your information – I’ve certainly picked up anything new from right here. I did however expertise some technical points using this website, since I experienced to reload the web site a lot of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will often affect your placement in google and could damage your high-quality score if advertising and marketing with Adwords. Well I’m adding this RSS to my email and can look out for much more of your respective fascinating content. Make sure you update this again very soon..

 533. online games der ki:

  Excellent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just too magnificent. I actually like what you’ve acquired here, really like what you’re stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still care for to keep it sensible. I cant wait to read much more from you. This is actually a great web site.

 534. Plumbing der ki:

  Thanks , I’ve just been searching for information approximately this topic for a while and yours is the best I have found out till now. However, what about the conclusion? Are you sure concerning the supply?

 535. Business Letter der ki:

  We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your web site provided us with valuable info to work on. You have done an impressive job and our entire community will be thankful to you.

 536. whoah this blog is magnificent i love reading your posts. Stay up the good work! You recognize, lots of persons are searching around for this information, you could help them greatly.

 537. Financial News der ki:

  My spouse and i were very delighted when John managed to conclude his investigations out of the ideas he gained through the web page. It’s not at all simplistic to simply possibly be freely giving secrets which often many people have been trying to sell. And we figure out we need the blog owner to give thanks to for that. The type of explanations you made, the easy blog navigation, the friendships you make it possible to instill – it is mostly awesome, and it’s really aiding our son and our family reckon that the topic is cool, which is wonderfully serious. Thanks for the whole thing!

 538. I am only writing to let you understand of the incredible encounter my cousin’s child enjoyed browsing your blog. She realized a good number of details, not to mention how it is like to possess an incredible teaching heart to make certain people completely learn about a variety of extremely tough subject areas. You really exceeded my desires. I appreciate you for imparting those powerful, trusted, edifying and as well as unique thoughts on the topic to Mary.

 539. Renovation der ki:

  I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an nervousness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.

 540. I do believe all of the concepts you have presented in your post. They’re really convincing and will definitely work. Nonetheless, the posts are very brief for beginners. May just you please extend them a bit from next time? Thanks for the post.

 541. Online Business der ki:

  Super-Duper website! I am loving it!! Will be back later to read some more. I am bookmarking your feeds also

 542. I have been browsing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made good content as you did, the web will be a lot more useful than ever before.

 543. Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I’ve really enjoyed surfing around your blog posts. After all I’ll be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!

 544. Muchos Gracias for your post.Much thanks again. Keep writing.

 545. I regard something genuinely interesting about your site so I bookmarked.

 546. These people work together with leap close to they will combined with the boots or shoes nevertheless search great. I truly do think they may be well worth the charge.

 547. this website der ki:

  Thanks for the blog article.Thanks Again. Much obliged.

 548. best penis pump der ki:

  wow, awesome post.Really looking forward to read more. Really Great.

 549. Hello. magnificent job. I did not anticipate this. This is a fantastic story. Thanks!

 550. Really enjoyed this article post.Really thank you! Fantastic.

 551. paul smith ?? Listed Here Is A Solution That as Even Assisting bag-masters Grow

 552. poker 99 der ki:

  Try to remember the fact that you want to own an virtually all comprehensive older getaway.

 553. Usually I do not learn article on blogs, however I wish to say that this write-up very pressured me to take a look at and do it! Your writing taste has been surprised me. Thanks, very great article.

 554. This web site really has all of the info I wanted about this subject and didnaаАа’б‚Т€ТšаЂаŒаАа’б‚Т€ТžаБТžt know who to ask.

 555. vi da ca sau der ki:

  Lastly, a problem that I am passionate about. I ave looked for info of this caliber for the final a number of hrs. Your website is tremendously appreciated.

 556. vi da ca sau der ki:

  This article is incredibly cool. I like it and it is a very helpful article and i believe readers read this informative article they consider good understanding.

 557. You should take part in a contest for among the best blogs on the web. I will advocate this website!

 558. Motor Insurance der ki:

  As I web-site possessor I believe the content matter here is rattling magnificent , appreciate it for your hard work. You should keep it up forever! Best of luck.

 559. You made some good points there. I did a search on the matter and found mainly persons will have the same opinion with your blog.

 560. Muchos Gracias for your article post.Thanks Again. Cool.

 561. Car Insurance der ki:

  Great goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just too wonderful. I really like what you have acquired here, certainly like what you’re stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it smart. I can not wait to read far more from you. This is actually a terrific website.

 562. Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I have truly enjoyed browsing your blog posts. In any case I will be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 563. Home Insurance der ki:

  Helpful info. Lucky me I discovered your site by chance, and I’m surprised why this coincidence did not happened in advance! I bookmarked it.

 564. I simply needed to appreciate you yet again. I’m not certain the things I would have handled in the absence of the concepts shown by you relating to that situation. It became an absolute depressing condition in my view, nevertheless looking at a well-written manner you processed that forced me to cry over fulfillment. Extremely grateful for your advice and as well , sincerely hope you really know what a powerful job you are undertaking educating some other people through the use of your webpage. Most probably you’ve never come across any of us.

 565. Business Letter der ki:

  Hello.This article was extremely interesting, especially since I was browsing for thoughts on this matter last Sunday.

 566. Insurance Car der ki:

  Very nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I’ve truly enjoyed surfing around your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your rss feed and I hope you write again very soon!

 567. Business News der ki:

  Excellent blog right here! Additionally your web site so much up fast! What host are you using? Can I am getting your associate link on your host? I wish my website loaded up as fast as yours lol

 568. I cling on to listening to the newscast lecture about receiving free online grant applications so I have been looking around for the finest site to get one. Could you advise me please, where could i acquire some?

 569. Very good article.Much thanks again. Fantastic.

 570. pla filament der ki:

  Looking forward to reading more. Great article.Really thank you! Much obliged.

 571. Income der ki:

  Wonderful beat ! I would like to apprentice while you amend your site, how could i subscribe for a blog web site? The account aided me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea

 572. I was suggested this blog by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my problem. You are wonderful! Thanks!

 573. wow, awesome blog.Really looking forward to read more.

 574. This excellent website certainly has all of the information I wanted concerning this subject and didn at know who to ask.

 575. Is this a paid theme or did you modify it yourself?

 576. to learn more der ki:

  Only wanna input that you might have a very good web-site, I enjoy the style and style it actually stands out.

 577. Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed browsing your blog posts. In any case I will be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!

 578. buy lol account der ki:

  Im thankful for the article post. Fantastic.

 579. visit website der ki:

  your post as to be exactly what I am looking for.

 580. Whispering Misty So sorry you can expect to skip the workshop!

 581. Google SEO der ki:

  Hello there. I discovered your web site by way of Google whilst looking for a related matter, your website got here up. It appears good. I have bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 582. brian der ki:

  Very good post! We will be linking to this particularly great article on our site. Keep up the good writing.

 583. Korean Fashion der ki:

  Good blog! I truly love how it is easy on my eyes and the data are well written. I am wondering how I could be notified whenever a new post has been made. I’ve subscribed to your RSS which must do the trick! Have a great day!

 584. may bo dam der ki:

  Valuable info. Lucky me I found your web site by accident, and I am shocked why this accident did not happened earlier! I bookmarked it.

 585. Can I recently say thats a relief to uncover somebody who really knows what theyre discussing on the internet. You definitely discover how to bring a challenge to light and earn it essential. The diet need to read this and understand this side on the story. I cant think youre not more popular as you certainly hold the gift.

 586. bo dam der ki:

  Thank you for your blog article.Really looking forward to read more. Awesome.

 587. Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I ave truly enjoyed browsing your blog posts. After all I will be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!

 588. Statutes der ki:

  I¡¦ve recently started a web site, the info you offer on this website has helped me tremendously. Thanks for all of your time & work.

 589. When I look at your blog in Ie, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.

 590. Civil Law der ki:

  I take pleasure in, result in I found just what I used to be taking a look for. You’ve ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye

 591. Common Law der ki:

  I wanted to write you this very small note in order to give thanks again with the exceptional principles you have contributed in this case. This is certainly open-handed of people like you to grant easily just what a number of people might have marketed for an ebook to generate some cash for themselves, specifically considering that you could have tried it if you ever wanted. Those smart ideas as well worked to become a fantastic way to fully grasp that the rest have the identical desire just like my personal own to understand a lot more on the topic of this condition. I’m sure there are numerous more pleasant moments in the future for individuals who read carefully your website.

 592. Barrister der ki:

  I wish to show thanks to the writer for bailing me out of such a crisis. Because of searching through the the net and seeing tricks which were not powerful, I was thinking my life was done. Living without the presence of approaches to the difficulties you’ve solved by means of your good guideline is a crucial case, as well as the ones which may have in a wrong way affected my career if I had not noticed your web page. Your primary natural talent and kindness in dealing with a lot of things was important. I don’t know what I would’ve done if I hadn’t come across such a point like this. It’s possible to at this moment look ahead to my future. Thank you very much for your expert and sensible guide. I won’t hesitate to endorse the blog to anyone who requires counselling on this situation.

 593. Attorney der ki:

  Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it’s truly informative. I’m going to watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future. Numerous people will be benefited from your writing. Cheers!

 594. Lawsuit der ki:

  I have been checking out a few of your stories and i can state pretty clever stuff. I will definitely bookmark your blog.

 595. blockchain der ki:

  Thanks for sharing, this is a fantastic blog.Much thanks again. Want more.

 596. Litigation der ki:

  I do accept as true with all the ideas you’ve offered for your post. They are very convincing and will definitely work. Nonetheless, the posts are very quick for newbies. May you please lengthen them a little from next time? Thanks for the post.

 597. Statutes der ki:

  I think this is one of the most significant info for me. And i’m glad reading your article. But should remark on some general things, The website style is wonderful, the articles is really nice : D. Good job, cheers

 598. Daftar Live22 der ki:

  It as not that I want to copy your web-site, but I really like the layout. Could you tell me which theme are you using? Or was it especially designed?

 599. Whats up very nice website!! Man.. Excellent..

 600. Major thanks for the article post.Really thank you!

 601. It’а†s really a cool and useful piece of information. I am happy that you shared this useful info with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 602. Thanks-a-mundo for the blog.Really looking forward to read more. Much obliged.

 603. This content has a lot of great information that is apparently intended to make you think. There are excellent points made here and I agree on many. I like the way this content is written.

 604. Daftar Live22 der ki:

  singles dating sites Hey there, You ave done an incredible job. I will certainly digg it and personally recommend to my friends. I am sure they will be benefited from this web site.

 605. I’ve been browsing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my view, if all website owners and bloggers made good content as you did, the web will be much more useful than ever before.

 606. Business Line der ki:

  I would like to thnkx for the efforts you’ve put in writing this blog. I’m hoping the same high-grade web site post from you in the upcoming also. Actually your creative writing skills has encouraged me to get my own web site now. Actually the blogging is spreading its wings rapidly. Your write up is a good example of it.

 607. Wow, superb blog format! How long have you ever been blogging

 608. A person necessarily lend a hand to make significantly posts I’d state. This is the very first time I frequented your web page and to this point? I surprised with the analysis you made to create this actual publish incredible. Magnificent activity!

 609. I do not even know how I ended up here, but I thought this post was great. I don’t know who you are but definitely you are going to a famous blogger if you aren’t already ;) Cheers!

 610. Share this der ki:

  It’а†s really a cool and helpful piece of info. I’а†m happy that you simply shared this helpful info with us. Please stay us informed like this. Thank you for sharing.

 611. Lawsuit der ki:

  I was just looking for this information for a while. After six hours of continuous Googleing, at last I got it in your website. I wonder what is the lack of Google strategy that do not rank this kind of informative web sites in top of the list. Usually the top web sites are full of garbage.

 612. Health Magazine der ki:

  Hi there, I found your web site by means of Google whilst searching for a comparable subject, your site got here up, it appears good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

 613. I was suggested this blog by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my problem. You are amazing! Thanks!

 614. I’ve been absent for a while, but now I remember why I used to love this website. Thanks , I¡¦ll try and check back more often. How frequently you update your web site?

 615. Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I’ve truly enjoyed surfing around your blog posts. After all I’ll be subscribing to your rss feed and I hope you write again very soon!

 616. Health Food der ki:

  As a Newbie, I am permanently browsing online for articles that can be of assistance to me. Thank you

 617. Health News der ki:

  Great site! I am loving it!! Will come back again. I am taking your feeds also

 618. katalog dverey der ki:

  Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your website is fantastic, as well as the content!. Thanks For Your article about &.

 619. Shiva habitait dans etait si enthousiaste,

 620. I think this is among the most significant information for me. And i am glad reading your article. But wanna remark on some general things, The site style is great, the articles is really great : D. Good job, cheers

 621. mebel v Samare der ki:

  It as remarkable to go to see this website and reading the views of all friends

 622. Business Ideas der ki:

  Hi, i think that i saw you visited my website thus i came to “return the favor”.I am attempting to find things to enhance my site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

 623. Health Gov der ki:

  Useful information. Fortunate me I discovered your web site unintentionally, and I’m shocked why this accident did not took place earlier! I bookmarked it.

 624. Business News der ki:

  hi!,I love your writing very a lot! share we communicate extra about your article on AOL? I require a specialist in this space to solve my problem. Maybe that’s you! Taking a look ahead to look you.

 625. Attorney At Law der ki:

  I simply couldn’t depart your web site before suggesting that I actually enjoyed the usual info an individual supply to your guests? Is going to be back continuously to check up on new posts

 626. Roofing der ki:

  I like the valuable info you provide in your articles. I’ll bookmark your blog and check again here regularly. I am quite certain I will learn many new stuff right here! Best of luck for the next!

 627. top chart music der ki:

  Excellent weblog here! Additionally your web site so much up fast! What web host are you the usage of? Can I get your affiliate link in your host? I want my site loaded up as fast as yours lol

 628. I simply could not depart your site prior to suggesting that I really enjoyed the standard info an individual provide for your visitors? Is gonna be again steadily to inspect new posts

 629. Valuable info. Lucky me I discovered your web site by chance, and I’m shocked why this coincidence didn’t came about earlier! I bookmarked it.

 630. visit website der ki:

  Thanks-a-mundo for the blog post.Much thanks again. Will read on

 631. You are a very bright person!

 632. to learn more der ki:

  This page truly has all the information and facts I wanted about this subject and didn at know who to ask.

 633. Thank you ever so for you blog.Much thanks again. Cool.

 634. Day nit nam der ki:

  Really informative blog article. Awesome.

 635. Day nit nam der ki:

  We stumbled over here different web page and thought I might as well check things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to checking out your web page for a second time.

 636. more details der ki:

  It as not that I want to replicate your web-site, but I really like the design. Could you tell me which design are you using? Or was it especially designed?

 637. click for more der ki:

  Last week I dropped by this web site and as usual wonderful content material and ideas. Like the lay out and color scheme

 638. go to see der ki:

  This site was how do you say it? Relevant!! Finally I ave found something which helped me. Appreciate it!

 639. I wanted to thank you for this abundant read!! I absolutely enjoyed each little crumb of it. I have got you bookmarked to ensure made known original stuff you post

 640. You actually make it appear so easy together with your presentation however I to find this matter to be actually something which I think I might by no means understand. It kind of feels too complex and extremely broad for me. I’m looking forward in your subsequent submit, I will attempt to get the hang of it!

 641. I¡¦ll immediately take hold of your rss as I can’t find your e-mail subscription hyperlink or e-newsletter service. Do you’ve any? Please let me recognize in order that I may just subscribe. Thanks.

 642. travel advisor der ki:

  As a Newbie, I am always searching online for articles that can benefit me. Thank you

 643. about music der ki:

  I actually wanted to type a simple note to be able to appreciate you for these nice pointers you are giving out here. My time consuming internet investigation has finally been honored with good quality points to exchange with my neighbours. I would tell you that most of us site visitors are undoubtedly lucky to dwell in a magnificent community with many outstanding people with helpful ideas. I feel extremely blessed to have encountered the website page and look forward to tons of more brilliant times reading here. Thanks once more for everything.

 644. Travel der ki:

  Thank you for every other informative blog. The place else may I am getting that kind of info written in such a perfect way? I’ve a mission that I am just now running on, and I’ve been on the glance out for such information.

 645. Wonderful items from you, man. I ave bear in mind your stuff prior to and you are

 646. click here der ki:

  Thanks for the article post.Really thank you!

 647. This is one awesome article post.Much thanks again. Really Cool.

 648. visit website der ki:

  Some really interesting information, well written and broadly speaking user genial.

 649. Its hard to find good help I am forever saying that its difficult to procure good help, but here is

 650. Novelty ID der ki:

  If you occasionally plan on using the web browser that as not an issue, but if you are planning to browse the web

 651. Claude Lindahl der ki:

  BRAVO!!!I don’t know where it is (haven’t looked), but for newbies here, a link to Admin’s clip concerning globe gate is a MUST-SEE.omg, I laughed so dang hard at that. Admin is one sharp cookie.Great top-ten list!:)

 652. Pretty! This was a really wonderful article. Thank you for providing these details.

 653. Art Painting der ki:

  What i do not understood is in truth how you are no longer really much more well-favored than you might be now. You are very intelligent. You recognize therefore significantly in relation to this matter, produced me personally imagine it from numerous various angles. Its like men and women are not fascinated except it is something to accomplish with Girl gaga! Your own stuffs great. All the time handle it up!

 654. Income der ki:

  Definitely believe that which you said. Your favorite reason appeared to be on the internet the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they plainly don’t know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side-effects , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 655. Folk Art der ki:

  Good web site! I really love how it is easy on my eyes and the data are well written. I am wondering how I could be notified whenever a new post has been made. I have subscribed to your RSS feed which must do the trick! Have a great day!

 656. Business Owner der ki:

  Thank you for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do a little research about this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more clear from this post. I am very glad to see such magnificent information being shared freely out there.

 657. Artist der ki:

  Thanks for every other magnificent post. Where else may just anyone get that type of information in such an ideal way of writing? I’ve a presentation subsequent week, and I am on the search for such information.

 658. Paint der ki:

  Magnificent web site. A lot of useful info here. I am sending it to several friends ans also sharing in delicious. And of course, thank you to your sweat!

 659. Business Plan der ki:

  Wonderful work! This is the type of info that are meant to be shared around the internet. Shame on the search engines for not positioning this submit higher! Come on over and discuss with my web site . Thanks =)

 660. Business Checks der ki:

  Of course, what a magnificent website and revealing posts, I surely will bookmark your site.All the Best!

 661. As I site possessor I believe the content material here is rattling magnificent , appreciate it for your hard work. You should keep it up forever! Good Luck.

 662. Whats Going down i am new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It absolutely helpful and it has aided me out loads. I’m hoping to contribute & assist other users like its helped me. Good job.

 663. I and also my friends appeared to be taking note of the excellent secrets found on your website and the sudden got a horrible suspicion I had not thanked the web site owner for those secrets. The young boys appeared to be for this reason passionate to read them and have now without a doubt been tapping into these things. Many thanks for truly being well considerate and for pick out some outstanding guides most people are really needing to learn about. My personal honest apologies for not saying thanks to sooner.

 664. As a Newbie, I am constantly exploring online for articles that can help me. Thank you

 665. Business Checks der ki:

  This is very interesting, You’re a very skilled blogger. I’ve joined your rss feed and look forward to seeking more of your excellent post. Also, I’ve shared your site in my social networks!

 666. Painting Art der ki:

  I’m still learning from you, while I’m trying to reach my goals. I absolutely enjoy reading all that is written on your blog.Keep the tips coming. I liked it!

 667. Profitability der ki:

  Nice read, I just passed this onto a colleague who was doing a little research on that. And he actually bought me lunch because I found it for him smile Therefore let me rephrase that: Thank you for lunch!

 668. I really liked your article.Thanks Again. Will read on

 669. Online Business der ki:

  I do agree with all of the ideas you’ve presented for your post. They’re really convincing and will definitely work. Nonetheless, the posts are very brief for newbies. May just you please lengthen them a little from subsequent time? Thanks for the post.

 670. Good site! I truly love how it is easy on my eyes and the data are well written. I’m wondering how I could be notified when a new post has been made. I’ve subscribed to your RSS which must do the trick! Have a nice day!

 671. I do consider all of the ideas you’ve offered on your post. They’re really convincing and will certainly work. Still, the posts are too short for starters. Could you please prolong them a little from next time? Thank you for the post.

 672. Business Ideas der ki:

  I’m still learning from you, while I’m making my way to the top as well. I definitely enjoy reading all that is posted on your site.Keep the information coming. I loved it!

 673. Business Line der ki:

  My spouse and i were so delighted that Louis managed to conclude his researching via the ideas he grabbed through the weblog. It is now and again perplexing just to find yourself releasing steps which often others might have been selling. And we all already know we have got the blog owner to thank for that. All of the illustrations you made, the simple website navigation, the friendships you can make it easier to instill – it’s many terrific, and it’s really leading our son in addition to our family reckon that that theme is thrilling, and that is extremely fundamental. Many thanks for everything!

 674. Online Business der ki:

  I just wanted to make a simple message in order to say thanks to you for those magnificent recommendations you are sharing here. My time consuming internet lookup has now been recognized with reliable insight to talk about with my family members. I ‘d declare that many of us readers actually are rather fortunate to dwell in a really good website with very many brilliant people with very helpful guidelines. I feel truly fortunate to have used your site and look forward to some more cool moments reading here. Thank you once more for all the details.

 675. Business Checks der ki:

  You are a very intelligent individual!

 676. Law der ki:

  You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something which I think I would never understand. It seems too complex and extremely broad for me. I’m looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 677. balo nam der ki:

  Well I really liked reading it. This information provided by you is very constructive for accurate planning.

 678. ba lo nam der ki:

  You should participate in a contest for the most effective blogs on the web. I will suggest this site!

 679. Mobile News der ki:

  Wow! At last I got a webpage from where I know how to in fact take valuable data regarding my study and knowledge.

 680. Economic News der ki:

  I’m just writing to make you understand of the exceptional encounter my cousin’s daughter gained going through the blog. She picked up plenty of issues, which include what it’s like to have a marvelous coaching style to get folks very easily understand a number of problematic issues. You undoubtedly surpassed my expectations. Many thanks for providing these invaluable, dependable, edifying and also unique tips on that topic to Mary.

 681. wow, awesome article post.Really thank you! Great.

 682. plumbing can actually be a hardwork specially if you usually are not very skillfull in undertaking residence plumbing::

 683. Im grateful for the blog article.Much thanks again. Really Great.

 684. I relish, cause I discovered just what I used to be looking for. You have ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye

 685. Barcelona Clubs der ki:

  Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning this post and also the rest of the website is extremely good.

 686. Income der ki:

  I cling on to listening to the newscast talk about receiving free online grant applications so I have been looking around for the most excellent site to get one. Could you advise me please, where could i find some?

 687. Get More Info der ki:

  It as on a completely different topic but it has pretty much the same page layout and design. Superb choice of colors!

 688. Business Checks der ki:

  Helpful info. Lucky me I discovered your web site by chance, and I’m stunned why this twist of fate did not happened earlier! I bookmarked it.

 689. Legal Advice der ki:

  We’re a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your website provided us with valuable information to work on. You have done a formidable job and our entire community will be grateful to you.

 690. Common Law der ki:

  Hey There. I found your blog using msn. This is a very well written article. I’ll make sure to bookmark it and come back to read more of your useful info. Thanks for the post. I’ll certainly comeback.

 691. Auto24 De der ki:

  of course like your website but you have to check the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I find it very bothersome to tell the truth then again I will definitely come again again.

 692. Cheap Cars der ki:

  I savour, cause I found exactly what I used to be looking for. You have ended my 4 day lengthy hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye

 693. Your method of explaining all in this piece of writing is truly good, all be able to simply be aware of it, Thanks a lot.

 694. Counsel der ki:

  Thank you so much for giving everyone an exceptionally breathtaking chance to discover important secrets from this website. It’s always so nice plus stuffed with a lot of fun for me personally and my office mates to visit your site minimum three times in one week to read the newest items you have got. Not to mention, I am just always impressed with the superb methods you serve. Selected 2 ideas in this post are clearly the most efficient we’ve ever had.

 695. Statutes der ki:

  Fantastic beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a blog site? The account helped me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea

 696. It’s perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I want to suggest you some interesting things or advice. Perhaps you could write next articles referring to this article. I wish to read more things about it!

 697. Car Auctions UK der ki:

  Excellent beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how could i subscribe for a blog website? The account helped me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

 698. 123movies der ki:

  Very interesting information!Perfect just what I was looking for!

 699. Civil Law der ki:

  Excellent post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Extremely helpful information specially the last part :) I care for such info much. I was looking for this particular info for a very long time. Thank you and good luck.

 700. Cheap Cars der ki:

  I am continually looking online for ideas that can benefit me. Thx!

 701. Business News der ki:

  Thanks a lot for sharing this with all folks you actually recognise what you are talking approximately! Bookmarked. Please also visit my web site =). We will have a hyperlink change contract between us!

 702. Education der ki:

  I precisely wanted to appreciate you once more. I’m not certain the things I could possibly have worked on without these pointers documented by you concerning that area. This has been the frightful condition in my circumstances, nevertheless being able to view the very skilled strategy you dealt with it made me to weep over happiness. I am just happier for the help and as well , hope that you realize what a great job you’re getting into teaching people with the aid of your webblog. I am sure you’ve never encountered all of us.

 703. Education der ki:

  What i do not understood is in reality how you’re not really a lot more well-liked than you might be now. You are very intelligent. You understand thus considerably in the case of this topic, made me individually imagine it from a lot of varied angles. Its like men and women are not interested except it is one thing to do with Woman gaga! Your own stuffs excellent. At all times handle it up!

 704. Car Auctions UK der ki:

  I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get got an impatience over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.

 705. pedophile der ki:

  Hello there, I found your blog by means of Google while looking for a similar subject, your site got here up, it appears to be like great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

 706. I have to voice my passion for your generosity giving support to persons that really want guidance on in this niche. Your real dedication to getting the solution all through had been extremely interesting and has surely made women much like me to achieve their aims. Your personal warm and helpful information entails much a person like me and still more to my office colleagues. Best wishes; from all of us.

 707. I am now not positive where you are getting your information, however good topic. I needs to spend some time finding out more or understanding more. Thank you for magnificent information I used to be looking for this info for my mission.

 708. forenzika der ki:

  Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your website is excellent, let alone the content!

 709. Family Law der ki:

  I have read some just right stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting. I wonder how a lot attempt you set to make this type of excellent informative site.

 710. Unquestionably believe that which you said. Your favorite reason seemed to be on the net the easiest thing to be aware of. I say to you, I certainly get irked while people consider worries that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 711. Solicitor der ki:

  I am continuously browsing online for tips that can assist me. Thx!

 712. Statutes der ki:

  wonderful submit, very informative. I ponder why the opposite specialists of this sector don’t understand this. You should proceed your writing. I’m confident, you’ve a huge readers’ base already!

 713. Car Specials der ki:

  Great post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Extremely useful info particularly the last part :) I care for such info a lot. I was looking for this particular info for a very long time. Thank you and good luck.

 714. Family Law der ki:

  Hiya, I am really glad I have found this info. Today bloggers publish only about gossips and web and this is really annoying. A good blog with exciting content, that is what I need. Thanks for keeping this web-site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Can’t find it.

 715. Law School der ki:

  great put up, very informative. I’m wondering why the opposite specialists of this sector do not understand this. You should proceed your writing. I am sure, you’ve a great readers’ base already!

 716. Business Ideas der ki:

  I will right away grasp your rss feed as I can’t to find your email subscription hyperlink or newsletter service. Do you’ve any? Please allow me recognize in order that I may just subscribe. Thanks.

 717. This info is worth everyone as attention. Where can I find out more?

 718. You could definitely see your expertise in the work you write. The world hopes for even more passionate writers like you who aren at afraid to say how they believe. Always follow your heart.

 719. share this der ki:

  Im grateful for the blog article.Really looking forward to read more. Keep writing.

 720. visit website der ki:

  Thank you for your blog post. Fantastic.

 721. Auto Deal der ki:

  Pretty section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently quickly.

 722. Whats Happening i am new to this, I stumbled upon this I have discovered It positively useful and it has aided me out loads. I’m hoping to contribute & assist other customers like its helped me. Great job.

 723. I simply couldn’t go away your website prior to suggesting that I really enjoyed the standard information a person provide on your guests? Is gonna be again ceaselessly in order to check up on new posts

 724. Roofing der ki:

  I will right away grab your rss as I can’t to find your e-mail subscription link or e-newsletter service. Do you’ve any? Please permit me recognize so that I may subscribe. Thanks.

 725. Hiya, I am really glad I have found this information. Today bloggers publish only about gossips and net and this is actually annoying. A good website with exciting content, that’s what I need. Thanks for keeping this web-site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Can’t find it.

 726. click here der ki:

  Very interesting subject , thankyou for putting up.

 727. Well I definitely liked reading it. This article offered by you is very helpful for proper planning.

 728. wow, awesome blog post.Really thank you! Fantastic.

 729. Auto Deal der ki:

  Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research on this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more clear from this post. I am very glad to see such excellent information being shared freely out there.

 730. I have recently started a website, the info you provide on this website has helped me tremendously. Thank you for all of your time & work.

 731. Mobile Auto der ki:

  Well I really liked studying it. This article procured by you is very helpful for proper planning.

 732. whoah this weblog is wonderful i like reading your articles. Keep up the great paintings! You understand, many individuals are hunting round for this information, you can help them greatly.

 733. Home Warranty der ki:

  Hello.This article was really fascinating, especially because I was looking for thoughts on this issue last Friday.

 734. Games der ki:

  Thank you for every other fantastic article. Where else may just anybody get that type of information in such a perfect manner of writing? I have a presentation next week, and I’m at the look for such info.

 735. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was great. I don’t know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you aren’t already ;) Cheers!

 736. Food & Cooking der ki:

  Hi, i think that i saw you visited my weblog thus i came to “return the favor”.I am trying to find things to enhance my site!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 737. You made some good points there. I did a search on the issue and found most people will go along with with your blog.

 738. I have been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made good content as you did, the net will be a lot more useful than ever before.

 739. Mobile Auto der ki:

  I’m still learning from you, but I’m trying to reach my goals. I certainly enjoy reading everything that is written on your site.Keep the information coming. I liked it!

 740. This is a topic that as close to my heart

 741. Home Service der ki:

  Hello. Great job. I did not expect this. This is a fantastic story. Thanks!

 742. homosexual der ki:

  Hi, i feel that i noticed you visited my blog thus i came to go back the favor?.I am trying to to find things to improve my site!I guess its ok to use a few of your ideas!!

 743. Hvac Service der ki:

  I wish to show my thanks to the writer just for rescuing me from such a trouble. Just after looking out through the world-wide-web and finding methods which are not pleasant, I thought my entire life was done. Existing without the presence of solutions to the problems you’ve fixed through your main short article is a critical case, as well as ones that could have adversely damaged my entire career if I hadn’t come across your site. Your personal natural talent and kindness in controlling every aspect was invaluable. I don’t know what I would’ve done if I hadn’t come upon such a subject like this. I am able to at this time look ahead to my future. Thanks for your time very much for your professional and result oriented guide. I won’t hesitate to suggest your site to anyone who should receive assistance about this area.

 744. Usually I don’t learn article on blogs, but I wish to say that this write-up very pressured me to check out and do it! Your writing taste has been amazed me. Thanks, very nice post.

 745. I like the valuable information you provide in your articles. I’ll bookmark your weblog and check again here regularly. I am quite sure I will learn many new stuff right here! Best of luck for the next!

 746. Excellent blog here! Also your site loads up fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol

 747. homosexual der ki:

  Hello there! I simply would like to offer you a big thumbs up for your great info you’ve got right here on this post. I’ll be returning to your web site for more soon.

 748. Thanks , I have just been looking for info about this subject for ages and yours is the best I have discovered so far. But, what concerning the conclusion? Are you certain concerning the supply?

 749. Great amazing issues here. I¡¦m very satisfied to look your article. Thank you so much and i am taking a look forward to contact you. Will you kindly drop me a mail?

 750. Futures der ki:

  The authoritative message , is tempting

 751. Really informative article post. Fantastic.

 752. Homeserve USA der ki:

  Thanks for any other magnificent article. Where else may anyone get that kind of information in such an ideal means of writing? I have a presentation subsequent week, and I’m at the search for such info.

 753. Homeserve USA der ki:

  I have been exploring for a bit for any high-quality articles or blog posts on this kind of house . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this web site. Reading this info So i¡¦m satisfied to exhibit that I have an incredibly just right uncanny feeling I discovered just what I needed. I most without a doubt will make certain to don¡¦t omit this web site and give it a glance regularly.

 754. Hi, Neat post. There’s a problem along with your website in internet explorer, might check this¡K IE nonetheless is the marketplace chief and a huge portion of other folks will pass over your excellent writing due to this problem.

 755. visit website der ki:

  You are my breathing in, I own few web logs and occasionally run out from brand . Analyzing humor is like dissecting a frog. Few people are interested and the frog dies of it. by E. B. White.

 756. designer shoes der ki:

  this topic to be actually something that I think I would never understand.

 757. Fildena der ki:

  No problem, and further more if you want update alerts from this site at that time you have to subscribe for it, it will be a better for you Jackson. Have a lovely day!

 758. Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it’s truly informative. I am going to watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future. Many people will be benefited from your writing. Cheers!

 759. Fildena der ki:

  This blog was how do you say it? Relevant!! Finally I ave found something that helped me. Kudos!

 760. I really liked your blog article.Thanks Again.

 761. Very neat blog article.Really thank you! Keep writing.

 762. Olay chinh hang der ki:

  Major thanks for the post.Really looking forward to read more. Keep writing.

 763. homosexual der ki:

  Hi there, I discovered your site by way of Google while looking for a related matter, your web site got here up, it seems good. I have bookmarked it in my google bookmarks.

 764. Hvac Service der ki:

  Excellent post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Very useful info specially the last part :) I care for such info a lot. I was seeking this particular info for a long time. Thank you and best of luck.

 765. We all speak a little about what you should speak about when is shows correspondence to simply because Maybe this has more than one meaning.

 766. I enjoy you because of your entire effort on this web page. My mum enjoys going through research and it is obvious why. Most of us know all relating to the dynamic mode you present effective techniques by means of this web site and therefore increase response from some other people about this article then our own child has been being taught so much. Take pleasure in the rest of the year. You have been conducting a powerful job.

 767. I would like to thnkx for the efforts you’ve put in writing this web site. I’m hoping the same high-grade site post from you in the upcoming as well. Actually your creative writing abilities has encouraged me to get my own site now. Actually the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a great example of it.

 768. Renovation der ki:

  You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something that I think I would never understand. It seems too complex and very broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 769. I and my buddies were actually looking through the good tactics found on your web blog then quickly I had a terrible feeling I never thanked you for them. Those young men were definitely for this reason happy to see all of them and have quite simply been tapping into those things. Many thanks for being simply accommodating and then for obtaining varieties of good resources millions of individuals are really desirous to be aware of. Our own sincere apologies for not expressing gratitude to you sooner.

 770. fantastic issues altogether, you simply gained a new reader. What might you recommend in regards to your post that you simply made a few days ago? Any sure?

 771. Home Service der ki:

  I simply couldn’t go away your web site before suggesting that I really enjoyed the standard information an individual supply in your visitors? Is gonna be again frequently in order to investigate cross-check new posts

 772. I have not checked in here for a while because I thought it was getting boring, but the last several posts are good quality so I guess I will add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend :)

 773. pedophile der ki:

  Hi! I just would like to give you a huge thumbs up for the excellent information you’ve got right here on this post. I am returning to your website for more soon.

 774. As a Newbie, I am continuously searching online for articles that can help me. Thank you

 775. Hvac Service der ki:

  Well I definitely enjoyed reading it. This information procured by you is very helpful for good planning.

 776. pedophile der ki:

  Hello there, I found your web site via Google even as searching for a related subject, your website came up, it looks good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

 777. Remodel Kitchen der ki:

  Hello there, I discovered your website by the use of Google whilst looking for a comparable matter, your website came up, it appears to be like good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

 778. I am continually invstigating online for ideas that can help me. Thx!

 779. I have not checked in here for a while because I thought it was getting boring, but the last several posts are great quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend :)

 780. visit website der ki:

  Thanks for sharing, this is a fantastic blog article.Thanks Again. Really Cool.

 781. I have been checking out many of your posts and i can state nice stuff. I will definitely bookmark your site.

 782. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was good. I do not know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you are not already ;) Cheers!

 783. Hi there, I discovered your site by the use of Google while looking for a similar topic, your website got here up, it looks great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

 784. Home Service der ki:

  Hello.This article was extremely motivating, especially since I was investigating for thoughts on this matter last Friday.

 785. visit website der ki:

  Sweet blog! I found it while surfing around on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News? I ave been trying for a while but I never seem to get there! Thanks

 786. magnificent submit, very informative. I ponder why the opposite experts of this sector do not realize this. You should proceed your writing. I am confident, you’ve a huge readers’ base already!

 787. Thanks so much for the post.Really thank you!

 788. Home Service der ki:

  I’ve been surfing on-line more than three hours nowadays, yet I never found any fascinating article like yours. It is lovely value enough for me. Personally, if all web owners and bloggers made just right content material as you probably did, the internet will likely be a lot more helpful than ever before.

 789. I’m not sure where you are getting your info, but good topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for excellent info I was looking for this information for my mission.

 790. Fildena der ki:

  Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning this article plus the rest of the site is also very good.

 791. What as up to all, I am also in fact keen of learning PHP programming, however I am new one, I forever used to examine content related to Personal home page programming.

 792. Kallos der ki:

  Major thankies for the blog post. Much obliged.

 793. Melva der ki:

  Thanks for sharing, this is a fantastic article.Much thanks again. Cool.

 794. We’re a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your web site provided us with valuable information to work on. You have done an impressive job and our whole community will be thankful to you.

 795. Delphine der ki:

  This particular blog is obviously interesting as well as amusing. I have discovered a bunch of handy tips out of this source. I ad love to visit it over and over again. Cheers!

 796. Home Service der ki:

  Thanks for sharing superb informations. Your web-site is so cool. I am impressed by the details that you¡¦ve on this blog. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found just the info I already searched everywhere and just could not come across. What an ideal web site.

 797. Great beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how could i subscribe for a blog website? The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea

 798. I have been absent for a while, but now I remember why I used to love this site. Thank you, I¡¦ll try and check back more frequently. How frequently you update your web site?

 799. Property der ki:

  It¡¦s really a nice and useful piece of information. I am satisfied that you shared this helpful information with us. Please stay us informed like this. Thank you for sharing.

 800. Cherise der ki:

  We stumbled over here different website and thought I may as well check things out. I like what I see so i am just following you. Look forward to exploring your web page yet again.

 801. Tiffany der ki:

  Thank you for your blog article. Fantastic.

 802. Home Warranty der ki:

  Good ¡V I should certainly pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all tabs as well as related information ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, website theme . a tones way for your client to communicate. Nice task..

 803. Wow! Thank you! I constantly wanted to write on my site something like that. Can I take a part of your post to my website?

 804. Shanel der ki:

  Your style is really unique in comparison to other folks I have read stuff from. I appreciate you for posting when you ave got the opportunity, Guess I all just book mark this web site.

 805. Health Magazine der ki:

  hey there and thank you for your info – I’ve certainly picked up anything new from right here. I did however expertise several technical points using this website, as I experienced to reload the site a lot of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will very frequently affect your placement in google and could damage your quality score if advertising and marketing with Adwords. Well I’m adding this RSS to my e-mail and could look out for much more of your respective intriguing content. Ensure that you update this again soon..

 806. I’m really impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it is rare to see a nice blog like this one nowadays..

 807. I truly appreciate this post. I¡¦ve been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thx again

 808. Claire der ki:

  you got a very excellent website, Glad I observed it through yahoo.

 809. Good Health der ki:

  I am also writing to make you know of the fantastic experience my friend’s child enjoyed visiting your blog. She came to understand lots of issues, which included what it’s like to possess an ideal teaching nature to let other people quite simply grasp various impossible things. You actually did more than visitors’ expected results. Thank you for supplying these practical, safe, informative and also cool guidance on this topic to Julie.

 810. Homeserve der ki:

  I like what you guys are up also. Such clever work and reporting! Keep up the excellent works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my web site :)

 811. Lauretta der ki:

  know. The design and style look great though! Hope you get the

 812. You made a number of nice points there. I did a search on the subject matter and found nearly all people will go along with with your blog.

 813. Fitness der ki:

  Well I really enjoyed studying it. This information provided by you is very useful for correct planning.

 814. I¡¦ve been exploring for a little for any high-quality articles or blog posts in this kind of space . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this web site. Reading this info So i¡¦m happy to exhibit that I have a very excellent uncanny feeling I came upon just what I needed. I most indisputably will make certain to don¡¦t overlook this site and give it a glance on a continuing basis.

 815. Kallos der ki:

  This article has really peaked my interest.

 816. I am extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Anyway keep up the nice quality writing, it is rare to see a nice blog like this one nowadays..

 817. Looking forward to reading more. Great article post.Really looking forward to read more. Want more.

 818. amazon der ki:

  the time to study or visit the material or web sites we ave linked to below the

 819. homosexual der ki:

  Hello there! I simply want to offer you a huge thumbs up for your great information you have got here on this post. I’ll be returning to your website for more soon.

 820. You could certainly see your skills within the work you write. The world hopes for more passionate writers such as you who are not afraid to mention how they believe. At all times go after your heart.

 821. Vietnam visa der ki:

  see if there are any complaints or grievances against him.

 822. My brother recommended I might like this website. He was entirely right. This post truly made my day. You cann at imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!

 823. Very good info. Lucky me I recently found your site by accident (stumbleupon). I ave book-marked it for later!

 824. Yay google is my queen assisted me to find this great internet site!.

 825. Small Business der ki:

  I¡¦ve recently started a web site, the info you offer on this site has helped me tremendously. Thanks for all of your time & work.

 826. Health Food der ki:

  You actually make it appear really easy with your presentation however I to find this matter to be really one thing that I believe I would never understand. It kind of feels too complex and extremely large for me. I am taking a look ahead for your next submit, I will try to get the dangle of it!

 827. Best Makeup der ki:

  I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this web site. I am hoping the same high-grade website post from you in the upcoming also. Actually your creative writing abilities has inspired me to get my own blog now. Actually the blogging is spreading its wings rapidly. Your write up is a good example of it.

 828. Healthier der ki:

  I am constantly browsing online for tips that can assist me. Thx!

 829. what is mca der ki:

  It as not that I want to replicate your web-site, but I really like the style and design. Could you let me know which theme are you using? Or was it especially designed?

 830. Business Week der ki:

  I have been exploring for a little bit for any high quality articles or blog posts in this sort of area . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this web site. Reading this info So i¡¦m glad to exhibit that I have an incredibly good uncanny feeling I found out just what I needed. I so much surely will make sure to do not disregard this web site and give it a look on a relentless basis.

 831. Good Health der ki:

  You actually make it seem really easy along with your presentation however I to find this matter to be really something which I feel I’d by no means understand. It kind of feels too complicated and extremely large for me. I am looking forward on your subsequent post, I will attempt to get the grasp of it!

 832. Cosmetics der ki:

  Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research on this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more clear from this post. I’m very glad to see such great info being shared freely out there.

 833. Natural Makeup der ki:

  I am so happy to read this. This is the type of manual that needs to be given and not the random misinformation that’s at the other blogs. Appreciate your sharing this greatest doc.

 834. There is noticeably a lot to identify about this. I believe you made some good points in features also.

 835. you are really a excellent webmaster. The web site loading speed is amazing. It sort of feels that you’re doing any unique trick. Moreover, The contents are masterpiece. you have performed a excellent task in this matter!

 836. tech modern der ki:

  You are a very intelligent individual!

 837. Health Products der ki:

  It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I want to suggest you some interesting things or advice. Maybe you can write next articles referring to this article. I want to read more things about it!

 838. I was recommended this website by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my difficulty. You are wonderful! Thanks!

 839. Financial News der ki:

  I do trust all the ideas you have offered to your post. They’re really convincing and will definitely work. Still, the posts are very quick for newbies. May just you please prolong them a bit from next time? Thank you for the post.

 840. this website der ki:

  Very nice article and straight to the point. I am not sure if this is truly the best place to ask but do you folks have any ideea where to employ some professional writers? Thank you

 841. Thank you for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research on this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such great information being shared freely out there.

 842. Small Business der ki:

  Well I sincerely liked studying it. This subject procured by you is very effective for correct planning.

 843. Nutrition der ki:

  As a Newbie, I am always exploring online for articles that can aid me. Thank you

 844. Health Food der ki:

  Excellent blog here! Also your web site loads up very fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as quickly as yours lol

 845. visit website der ki:

  Very neat blog post.Thanks Again. Will read on

 846. Business Week der ki:

  Thanks for every other informative web site. Where else may just I get that kind of info written in such an ideal means? I’ve a venture that I’m just now working on, and I have been on the glance out for such information.

 847. I¡¦ll immediately snatch your rss as I can not find your email subscription link or newsletter service. Do you’ve any? Kindly permit me understand in order that I may just subscribe. Thanks.

 848. wow, awesome post.Really thank you! Really Cool.

 849. visit website der ki:

  Very good blog article.Really thank you! Want more.

 850. Wow, that as what I was searching for, what a stuff! existing here at this website, thanks admin of this site.

 851. I like the valuable info you provide in your articles. I will bookmark your blog and check again here frequently. I’m quite sure I’ll learn many new stuff right here! Good luck for the next!

 852. Financial News der ki:

  Wow, wonderful blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your website is great, as well as the content!

 853. Muchos Gracias for your post.Thanks Again. Really Cool.

 854. magnificent post, very informative. I’m wondering why the opposite specialists of this sector do not understand this. You must proceed your writing. I’m confident, you’ve a great readers’ base already!

 855. Small Business der ki:

  I’m still learning from you, as I’m improving myself. I absolutely love reading everything that is written on your blog.Keep the tips coming. I enjoyed it!

 856. link der ki:

  Thanks again for the article post.Really thank you! Fantastic.

 857. Roofing der ki:

  I’ve been surfing online greater than three hours today, but I by no means found any fascinating article like yours. It is beautiful worth enough for me. Personally, if all website owners and bloggers made excellent content material as you did, the internet shall be much more helpful than ever before.

 858. Google Quotes der ki:

  You really make it seem so easy along with your presentation however I find this matter to be actually something which I think I might by no means understand. It sort of feels too complex and very huge for me. I’m looking ahead in your next publish, I¡¦ll try to get the grasp of it!

 859. the net. Disgrace on Google for not positioning this submit upper!

 860. Income der ki:

  magnificent publish, very informative. I ponder why the opposite specialists of this sector don’t realize this. You must proceed your writing. I’m sure, you have a great readers’ base already!

 861. I’ve been browsing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. Personally, if all website owners and bloggers made good content as you did, the net will be a lot more useful than ever before.

 862. Cach vao W88 der ki:

  Very nice write-up. I certainly appreciate this site. Keep it up!

 863. I really appreciate this post. I¡¦ve been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thx again

 864. Stock News der ki:

  Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I’ll make sure to bookmark it and return to read more of your useful info. Thanks for the post. I’ll definitely comeback.

 865. I have been reading out many of your stories and i can claim pretty clever stuff. I will make sure to bookmark your site.

 866. Linksopcast.Com der ki:

  Major thankies for the article post.Really looking forward to read more.

 867. Profitability der ki:

  Hi my family member! I want to say that this post is amazing, great written and come with almost all vital infos. I¡¦d like to look extra posts like this .

 868. Home Warranty der ki:

  Whats Going down i’m new to this, I stumbled upon this I have found It positively useful and it has aided me out loads. I hope to contribute & assist different customers like its aided me. Good job.

 869. Business Plan der ki:

  As a Newbie, I am always exploring online for articles that can aid me. Thank you

 870. Very informative article post. Really Great.

 871. loa keo di dong der ki:

  Thank you for the great writeup. through the way, how could we communicate?

 872. Excellent goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just too excellent. I actually like what you have acquired here, certainly like what you are saying and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still care for to keep it smart. I cant wait to read far more from you. This is actually a wonderful web site.

 873. Thue mai tet der ki:

  This actually answered my own problem, thank an individual!

 874. I truly appreciate this post. I ave been looking all over for this! Thank goodness I found it on Google. You have made my day! Thanks again.

 875. this website der ki:

  I will immediately grab your rss as I can not find your e-mail subscription link or newsletter service. Do you have any? Kindly let me know in order that I may just subscribe. Thanks.

 876. Auto Insurance der ki:

  wonderful put up, very informative. I wonder why the opposite experts of this sector do not realize this. You should proceed your writing. I’m sure, you have a great readers’ base already!

 877. Good website! I really love how it is simple on my eyes and the data are well written. I am wondering how I could be notified whenever a new post has been made. I’ve subscribed to your feed which must do the trick! Have a nice day!

 878. website der ki:

  There is clearly a lot to realize about this. I consider you made certain nice points in features also.

 879. Hi my family member! I wish to say that this post is awesome, nice written and include approximately all significant infos. I¡¦d like to see more posts like this .

 880. Car Insurance der ki:

  Well I truly enjoyed reading it. This information provided by you is very helpful for proper planning.

 881. I like what you guys are up too. Such smart work and reporting! Keep up the excellent works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my site :)

 882. Wow! Thank you! I continually needed to write on my website something like that. Can I take a fragment of your post to my website?

 883. Really enjoyed this article.Really thank you! Really Great.

 884. Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I have really enjoyed browsing your blog posts. In any case I will be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 885. Car Insurance der ki:

  We’re a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your web site provided us with valuable information to work on. You have done an impressive job and our whole community will be thankful to you.

 886. 389poker.online der ki:

  whoah this blog is wonderful i love reading your posts. Keep up the good work! You know, lots of people are hunting around for this information, you can aid them greatly.

 887. I am so happy to read this. This is the type of manual that needs to be given and not the accidental misinformation that is at the other blogs. Appreciate your sharing this best doc.

 888. We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your site offered us with valuable information to work on. You have done an impressive job and our entire community will be thankful to you.

 889. visit website der ki:

  Looking forward to reading more. Great article post.Really looking forward to read more. Cool.

 890. Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research about this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more clear from this post. I’m very glad to see such magnificent information being shared freely out there.

 891. Branded Kitchen der ki:

  You have made some decent points there. I checked on the net for additional information about the issue and found most individuals will go along with your views on this web site.

 892. Motor Insurance der ki:

  Hello. excellent job. I did not expect this. This is a splendid story. Thanks!

 893. My brother recommended I might like this web site. He was totally right. This post actually made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

 894. Thank you a lot for providing individuals with an extraordinarily remarkable opportunity to read from this blog. It is always so cool plus jam-packed with a good time for me and my office acquaintances to visit your website a minimum of three times in 7 days to learn the new issues you will have. And definitely, I’m just actually amazed concerning the unbelievable secrets served by you. Certain two ideas in this post are undeniably the finest I’ve ever had.

 895. visit website der ki:

  This very blog is obviously cool as well as factual. I have picked up helluva helpful advices out of this blog. I ad love to visit it again and again. Thanks!

 896. go to see der ki:

  This is a topic which is close to my heart Many thanks! Exactly where are your contact details though?

 897. polythene uk der ki:

  There is visibly a bundle to realize about this. I feel you made some good points in features also.

 898. viagra cvs der ki:

  Say, you got a nice blog post.Really thank you! Great.

 899. cialis cost der ki:

  Wow, great blog article.Really thank you! Awesome.

 900. business ideas der ki:

  I have read a few good stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting. I surprise how so much effort you place to create the sort of great informative web site.

 901. Very nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I’ve truly enjoyed surfing around your blog posts. In any case I will be subscribing to your rss feed and I hope you write again very soon!

 902. tham trai san der ki:

  Wow, wonderful blog structure! How long have you been blogging

 903. phix der ki:

  Resources like the one you mentioned here will be very useful to me! I will post a link to this page on my blog. I am sure my visitors will find that very useful.

 904. Loving the info on this internet site , you have done great job on the articles.

 905. Useful information. Lucky me I discovered your site unintentionally, and I am surprised why this accident did not came about earlier! I bookmarked it.

 906. Thanks for sharing this first-class post. Very interesting ideas! (as always, btw)

 907. I¡¦ve recently started a blog, the info you provide on this site has helped me tremendously. Thank you for all of your time & work.

 908. airline flights der ki:

  Thank you, I’ve recently been searching for info approximately this topic for a while and yours is the greatest I have found out till now. But, what in regards to the conclusion? Are you positive about the source?

 909. music network der ki:

  Well I truly enjoyed studying it. This subject procured by you is very practical for proper planning.

 910. school of arts der ki:

  I think other website proprietors should take this website as an model, very clean and magnificent user genial style and design, as well as the content. You are an expert in this topic!

 911. Thank you for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research about this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more clear from this post. I am very glad to see such wonderful info being shared freely out there.

 912. Undeniably believe that which you said. Your favorite justification appeared to be on the web the simplest thing to be aware of. I say to you, I certainly get irked while people consider worries that they plainly don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 913. vibrators der ki:

  thank you for this post, I am a big fan of this site would like to keep updated.

 914. mo hinh mut xop der ki:

  This very blog is definitely cool additionally informative. I have picked a bunch of useful tips out of this source. I ad love to visit it over and over again. Thanks!

 915. Very good post. I am going through many of these issues as well..

 916. Muchos Gracias for your article. Keep writing.

 917. Some truly fantastic articles on this website , appreciate it for contribution.

 918. visithere der ki:

  wow, awesome blog article.Really thank you!

 919. Im thankful for the article post.Really looking forward to read more. Awesome.

 920. Precisely what I was looking for, thanks for posting.

 921. Sister In Law der ki:

  Hi, i think that i saw you visited my website so i came to “return the favor”.I’m attempting to find things to improve my site!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 922. Family Law der ki:

  Definitely believe that which you said. Your favorite justification appeared to be on the net the easiest thing to be aware of. I say to you, I certainly get irked while people consider worries that they plainly don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 923. I was just looking for this info for a while. After six hours of continuous Googleing, at last I got it in your site. I wonder what’s the lack of Google strategy that don’t rank this type of informative web sites in top of the list. Usually the top websites are full of garbage.

 924. Mca scam der ki:

  Thanks for the blog post.Much thanks again. Much obliged.

 925. Law School der ki:

  I’ve been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my view, if all web owners and bloggers made good content as you did, the net will be a lot more useful than ever before.

 926. Statutes der ki:

  I simply wanted to thank you so much yet again. I’m not certain the things that I would have gone through in the absence of the actual tips discussed by you concerning such a situation. It became the horrifying difficulty for me personally, nevertheless discovering a new well-written approach you processed it took me to cry for gladness. I am happy for your assistance and have high hopes you comprehend what an amazing job that you’re carrying out educating the mediocre ones by way of your web site. Probably you haven’t encountered any of us.

 927. Health Store der ki:

  hello there and thank you for your information – I have certainly picked up something new from right here. I did however expertise some technical points using this website, since I experienced to reload the website many times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I’m complaining, but slow loading instances times will often affect your placement in google and can damage your high-quality score if ads and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my email and could look out for much more of your respective fascinating content. Make sure you update this again very soon..

 928. I truly appreciate this post.Really looking forward to read more. Want more.

 929. I¡¦ve read several excellent stuff here. Certainly worth bookmarking for revisiting. I surprise how so much effort you place to make one of these magnificent informative website.

 930. Home Service der ki:

  I keep listening to the reports speak about receiving boundless online grant applications so I have been looking around for the top site to get one. Could you advise me please, where could i get some?

 931. check out der ki:

  SHINeeWorld PHILIPPINES Goods Notice SWPH Goods

 932. Thank you, I have recently been searching for information about this topic for a while and yours is the best I’ve came upon till now. But, what about the bottom line? Are you positive about the supply?

 933. Statutes der ki:

  Good ¡V I should definitely pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related information ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, website theme . a tones way for your client to communicate. Excellent task..

 934. You are my function models. Many thanks for your post

 935. Dia der ki:

  I went over this internet site and I believe you have a lot of good information, saved to my bookmarks (:.

 936. Legal Advice der ki:

  I¡¦ll immediately grab your rss as I can not in finding your email subscription hyperlink or newsletter service. Do you have any? Kindly let me recognise so that I could subscribe. Thanks.

 937. Business Checks der ki:

  Excellent blog right here! Also your site